Михайло Юрійович Лермонтов. “Герой нашого часу”. Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: розвивати навички складання характеристики образу-персонажа; визначати жанрове та стильове новаторство письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, ідейно-художнього аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у саморозвитку та самовдосконаленні; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колектив та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати роль головного та деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: сприяти вихованню в учнів гуманістичних почуттів.

Тип уроку: урок-лекція.

Основні терміни та поняття: художній образ, художні засоби.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Людина і доля, мета і сенс життя людини, дослідження психології людини – усе це в центрі уваги авторів психологічних романів, які були особливо поширеними в ХІХ ст. Лермонтов пішов далі – він показав типові тенденції розвитку представників молодого покоління, їхню “неприкаяність”, відірваність від реального життя та його проблем, активний, проте марний “пошук себе”. Як розкривається образ Печоріна в системі інших образів роману, поміркуймо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Характеристика жіночих образів в романі

1- ша група – Бела. (Головна героїня першої повісті роману – юна княжна, яку викрали на прохання Печоріна. Чорноока, струнка, боязка, мов лань, вона одразу привернула увагу Печоріна. Любовна історія побудована на протиставленні почуттів: Бела байдужа – Печорін палкий, Бела звикла, полюбила – Печорін охолов; усе закінчується загибеллю героїні.)

2- га група – Мері. (Мері Ліговська – мрійлива натура, здатна на глибокі почуття. Загадковість Печоріна інтригує її; його оповідь про себе, про те, як світ зіпсував його, глибоко зворушує її. Ми бачимо людину з певними життєвими принципами: першою зізнавшись у коханні, вона дістає відмову. Боляче вражена в саме серце, Мері знаходить у собі сили не доходити до дрібної помсти.)

3- тя група – Віра. (Печорін давно її кохає, але його кохання неприродне, адже жінка зазнає у стосунках лише страждань. Віра – образ ескізний, намальований кількома яскравими штрихами. Це жінка, у якої почуття, емоції весь час борються з розумом, бо заради кохання до Печоріна Віра йде на будь – які жертви, поставивши на карту і родинний спокій, і повагу чоловіка до неї, і своє майбутнє.)

4-та група – “Ундина”. (Образ дівчини-контрабандистки є досить романтичним: дивна зміна настрою, незвичайне, наближене до народних приказок мовлення, її пісні, що нагадують народні. За образом Ундини приховано суворі реалії життя.)

2. Інтерактивна вправа “Займи позицію”

– Настільки згодні ви зі словами Печоріна: “Моє кохання нікому не принесло щастя, тому що я нічим не жертвував для тих, кого любив…”? Свою відповідь обгрунтуйте.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Колективна робота з таблицею “Характеристика образу Печоріна”

– Заповнити таблицю, давши характеристику Печорину через розкриття його взаємин із Грушницьким, Максимом Макимовичем, лікарем Вернером.

Характеристика образу Печоріна

Печорин – Максим Максимович

Він начебто близько знав Печоріна, але так і не зумів зазирнути в його душу, зрозуміти її. Тому капітана часто дивує поведінка Григорія Олександровича, він не розуміє його песимізму і навіть запитує, чи “столична молодь уся така?”

Печорин – Грушницький

Головному героєві, що страждає по-справжньому, протиставлений образ Грушницького, який не надто вміло імітує “байронізм”. Він і є справжньою пародією на романтичний образ похмурого “байронічного героя”.

Тож Лєрмонтов вустами Печоріна виносить вирок не лише Грушницькому, який грає роль “байронічного героя”, а й нещирості, “байронівській позі” як такій

Печорин – Вернер

Лікар Вернер – такий собі “двійник” Печорина, який, не поступаючись Печоріну в розумі і спостережливості, відрізняється від нього тим, “що ніколи не вмів скористатися своїм знанням”. Вернер в повісті представлений свідком життя, ніж її учасником.

У взаєминах з Вернером виявляється і егоїзм Печоріна, який не визнає дружби, тому що вона вимагає самозабуття: “…я до дружби не здатний: з двох друзів завжди один – раб іншого…”

Коментар вчителя. Заслуга та новаторство М. Лермонтова полягає в тому, що він написав перший російський психологічний роман. У кожній повісті автор занурює свого героя у нове середовище, де він співіснує з людьми іншого соціального статусу та психологічного складу: горці, контрабандисти, офіцери, “водне товариство”. Всі ці герої живуть власним життям і ніби відтіняють найважливіші риси характеру головного героя, щоразу з іншого боку відкриваючи його для читача.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Михайло Юрійович Лермонтов. “Герой нашого часу”. Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману – І семестр