Мітоз як основний механізм клітинного поділу

Мітоз – основний механізм безстатевого розмноження всіх соматичних клітин у багатоклітинних і багатьох видів одноклітинних організмів, при якому виходять генетично точні копії батьківської клітки. Мітотичний цикл є основною подією клітинного циклу – періоду існування клітини від одного поділу до іншого (або смерті), і ділиться на інтерфазу і мітоз.

Інтерфаза включає періоди:

    – пресинтетичний (клітини мають диплоидное зміст ДНК, починається ріст клітини, синтез РНК, білка, накопичення АТФ), – синтетичний (реплікація ДНК, редуплікація хромосом), – постсинтетичний (підготовка клітини до поділу: інтенсивний синтез білка, РНК, подвоєння маси, різко збільшується ядро, накопичення енергії).

Механізм реплікації: спіраль ДНК розходиться під дією ферменту гелікази, кожна нитка комплементарно добудовується до повноцінної ДНК. Процес протікає асинхронно в різних ділянках (РЕПЛІКОН), які потім зливаються в одну молекулу ДНК.

Мітоз (власне поділ), підрозділяється на 4 фази:

1. Профаза – стадія конденсації хромосом і формування мітотичного апарату (веретена поділу). Відбувається скручування і спіраллізація ниток ДНК, хромосоми стають видимими під мікроскопом; руйнується ядерце, розпадається ядерна оболонка; центриоли клітинного центру розходяться до полюсів клітини, починає утворюватися веретено поділу. 2. Метафаза – стадія зосередження хромосом в екваторіальній площині клітини. Закінчується утворення веретена поділу, подвоєні хромосоми розташовуються строго по екватору (формується екваторіальна платівка), центріолі хромосом (кінетохор) прикріплюються до ниток (микротрубочкам) веретена розподілу, починається поздовжнє розщеплення хромосом на сестринські хроматиди. 3. Анафаза – стадія розбіжності хроматид до полюсів. 4. Телофаза – заключна стадія мітозу, стадія поділу клітини. Сестринські хромосоми досягають полюсів і деспіраллізуются, руйнується веретено поділу, клітинне тіло розділяється (цитокинез) шляхом утворення перетяжки в екваторіальній частині; формуються ядерні оболонки, відновлюються ядерця.

У результаті мітозу утворюються дві самостійні клітини з таким же набором хромосом, як і батьківська клітина.

Біологічне значення мітозу величезне: забезпечення генетичної стабільності поколінь (дочірні клітини аналогічні батьківським, збереження однакового набору генетичного матеріалу і спадкової інформації ознаки організму); забезпечення ембріонального розвитку, росту, регенерації, підтримання структурної цілісності шляхом постійного оновлення і заміщення клітин. Сприяє підтримці найбільшою пристосованості особини у звичайних, незмінних умов зовнішнього середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мітоз як основний механізм клітинного поділу