Місто твоїх друзів – ПОХВАЛА КНИГАМ

Матеріал уроку. “Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою” (за матеріалами Національної бібліотеки України для дітей).

Мета. Розширити уявлення дітей про бібліотеку, ознайомити з правилами користування бібліотечними фондами, розкрити значення окремих бібліотечно-бібліографічних понять; викликати бажання стати активними читачами.

Обладнання. Таблиця 2 (додаток 2).

Хід уроку

І. Вправи на розвиток швидкості читання.

1. Розпитування.

За таблицею № 2 (додаток 2) рядок 2 з голосними [е, і, у].

2. Гра “Читай за хвилькою”.

– Прочитайте склади, що зверху “хвильки”, з наростаючим темпом, а ті, що внизу, – із сповільненим.

– Прочитайте вираз “по хвильках”.

3. Читання слів, поданих аналітико-синтетичним способом.

– Яке із слів можна назвати “Читай-містом”? Поясніть свій вибір.

– А яке ще “Читай-місто” ви знаєте? (Бібліотека.) Що за мешканці у цьому місті?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Чи завжди ви розумієте значення слів, з якими зустрічаєтесь у Читай-місті, з якими звертаються до вас бібліотекарі? З’ясувати значення деяких з них допоможе матеріал, який підготувала для вас Національна бібліотека України для дітей.

III. Опрацювання тексту “Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою”.

1. Робота над заголовком.

– Прочитайте заголовок тексту. З чим тут порівнюється бібліотека?

2. Опрацювання першої частини тексту.

А) Читання частини вчителем.

– Що дізналися про походження слова “бібліотека”? Які ще нові слова запам’ятали?

Б) Словникова робота.

Читання “сходинок” слів.

Шифр стенд

Назва завжди

Каталог повідом

Абонемент читальний

Бібліотекар бібліотека

В) Повторне читання частини мовчки.

– Хто такий бібліотекар? Що він робить?

Г) Вибіркове читання.

– Прочитайте про походження і значення слів Бібліотека, абонемент, каталог.

– Що роблять у читальному залі?

– Які ваші обов’язки як читачів?

– Чому бібліотекаря порівнюють з чарівником?

Д) Мовно-логічне завдання.

– Прочитайте речення з дошки, роз’єднуючи слова. Подумайте, куди у тексті можна їх вставити.

Даніпровиданічитачукнигизаписуютьуформуляр. Ценевеликакнижечка, заведенанавсіхвідвідувачівбібліотеки.

(Після 1 речення у II абзаці).

3. Опрацювання другої частини тексту.

– Прочитайте цю частину вголос “луною” за вчителем.

– Що ви дізнались про Національну бібліотеку для дітей?

– Де вона знаходиться?

4. Вибіркове читання.

Гра “Доведи, що…” (речення з тексту).

– … що Національній бібліотеці понад 40 років.

– … що це – найбільша бібліотека для дітей України.

– … що це – справжній центр навчання і дозвілля глядачів.

5. Узагальнюючий аналіз твору.

А) Тестування (Для перевірки правильного розуміння значень слів).

Тест “Що з двох правильне?”

1. Бібліотека – це…

А) установа, де збираються і зберігаються книги, журнали, газети для громадського користування;

Б) зал, де читають книги.

2. Абонемент – це…

А) відділ, де зберігають книги;

Б) відділ, де видають книги додому.

3. Читальний зал – це…

А) приміщення в бібліотеці, де читають книги, журнали, газети, що є в одному примірнику;

Б) приміщення, де читачі чекають на бібліотекаря.

4. “Книжкова лікарня” – це…

А) місце у бібліотеці, де лагодять книги;

Б) книги для лікарні чи лікарів.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; 4) а.

Б) Складання плану твору.

Учні можуть працювати в групах чи парах.

Орієнтовний план

1. У бібліотеці.

2. “Книжкова лікарня”.

3. Найбільша бібліотека України для дітей.

6. Робота в зошиті (с. 21-22).

IV. Підсумок уроку.

– Що нового ви дізналися з розповіді?

– Чому бібліотеку назвали Читай-місто?

– Як ще можна назвати це прекрасне місто, в якому живуть чарівники-всезнайки? (Місто знань, Місто друзів, Книжкове місто тощо.)

– Як називаються жителі цього міста? Де вони проживають?

– Що допомагає читачам орієнтуватися у цьому місті?

– Сформулюйте правила користування бібліотечними фондами.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Місто твоїх друзів – ПОХВАЛА КНИГАМ