Мистецтво

1. У чому полягає специфіка мистецтва?

Специфіка мистецтва полягає в тому, що воно виражає дійсність у художньо-образній формі.

2. Які ви знаєте види мистецтва? Чим вони різняться?

Існують наступні види мистецтва: скульптура, живопис, графіка, кіномистецтво, література, музика, архітектура, прикладне мистецтво.

Образотворче мистецтво, яке охоплює живопис, графіку, скульптуру та ін., Розкриває розмаїття людського ставлення до світу за допомогою фарб, мармуру, глини і т. д., т. Е. За допомогою пластичних і колористичних матеріалів.

Література включає в себе всі форми художньої творчості, реалізовані в слові: поезію, прозу, твори драматургії.

Музика використовує не тільки звучання людського голосу, але і різноманітність звуків і тембрів, створюваних музичними інструментами.

Архітектура та прикладне мистецтво створюють художні образи за допомогою просторових матеріальних конструкцій і речей, що задовольняють одночасно і практичні, і духовні потреби людей. Кожен з видів мистецтва має особливі роди і жанри.

3. Що вивчає естетика? Які поняття вона при цьому використовує?

Естетикою називають одну з філософських дисциплін, яка вивчає ставлення людини до світу на підставі подань про прекрасне і потворне, піднесене і низьке і т. д. Естетика вивчає також сферу художньої діяльності людей.

Естетика використовує при цьому такі поняття: прекрасне і потворне, героїчне, піднесене і нице, трагічне і комічне, естетичне ставлення до світу, естетичний смак, естетичне свідомість і естетична діяльність.

4. Як розвивається естетичний смак?

Естетичний смак розвивається через досвід спілкування з прекрасним в природі і в людях, а також через знайомство з творами мистецтва. Якщо з дитячих років людина не буде чути нічого, крім музичної вульгарності, то навряд чи він зуміє сприйняти і оцінити класичну музику, розвинути свій музичний смак. Естетичний смак легше виховати там, де в сім’ї утвердилися ввічливі і шанобливі стосунки один до одного, любов до чистоти й охайності, у спілкуванні не вживаються лайливі слова і т. д.

Естетичний смак не може сформуватися в світі лихослів’я, вульгарності, жорстокості. Поганий смак проявляється по-різному. Зовнішню красивість, крикливість і недоладність людина з поганим смаком приймає за справжню красу.

5. Назвіть основні сфери естетичної діяльності. У чому полягають особливості прояву в них естетичного смаку?

До сфер естетичної діяльності відноситься і естетика природи, естетика праці, побуту, людських відносин.

Естетика природи. Краса навколишнього нас світу завжди хвилювала уяву людини, будила його почуття. Сприймаючи красу природи, люди зображують її в художніх творах. Ми самі теж належимо природі. Прикрашаючи її, ми повинні дбати і про свою власну красу, про розвиток гнучкості, пластичності нашого тіла, про гармонію голосу і жесту.

Естетика праці. Здавна люди прагнули зробити знаряддя праці та домашнє начиння не тільки зручними і практичними, але і красивими (орнамент на керамічних горщиках, розпис ваз, різьблені наличники і т. Д.). У сучасній естетиці праці особливе місце займає дизайн – художнє проектування естетичного вигляду промислових виробів. Велика увага приділяється і естетичному оформленню робочих місць.

Естетика побуту. Побут – важлива частина людського життя, що охоплює світ повсякденної діяльності, не пов’язаної з виробництвом. Організовуючи харчування, відпочинок, розваги, спілкуючись один з одним, прикрашаючи своє житло або одяг, люди на ділі реалізують ті естетичні ідеали та цінності, які вироблені суспільством і які цілком приймаються ними.

Естетика людських відносин. Сфера спілкування та людських відносин – це та область, де естетичне сприйняття світу зливається з моральним. Краса тут зазвичай асоціюється з добром, а неподобство – зі злом. Краса поведінки передбачає прояв доброзичливого, шанобливого ставлення до людини. Вона тісно пов’язана також з культурою мови, загальною вихованістю. Ввічливість і дотримання правил етикету допомагають вибудувати дійсно людські відносини, зробити наше спілкування привабливим і гідним. Ділове спілкування зазвичай передбачає дотримання строгих правил; в неформальному спілкуванні (в сім’ї, серед друзів) люди висловлюють свої емоції більш розкуто, використовуючи для цього виразну міміку, різноманітні жести, інтонації і ін. Якщо людина звикла до лайок, якщо він не може виразити себе інакше, як криком або образами, то це говорить про відсутність естетичної культури і просто невихованості. У спілкуванні важливо знаходити естетично і морально прийнятні форми вираження своїх думок і почуттів.

6. Яке мистецтво ви вважаєте сучасним?

Я вважаю, що під сучасним мистецтвом розуміють мистецтво, висхідний до модернізму, або перебуває в суперечності з цим явищем.

7.Що ви розумієте під класичним мистецтвом і як ви до нього ставитеся?

Під класичним мистецтвом я розумію мистецтво періоду найбільшого підйому і розквіту в якій-небудь країні, народі. Класичними називають твори, що мають зразкове значення, неминущу цінність для культури. Моє ставлення до даному мистецтву дуже дбайливе.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Мистецтво