Місцеві податки

Податкове законодавство України побудовано на основі принципу єдності фінансової політики держави, який проявляється, зокрема, у встановленні закритого переліку податків, що діють на всій території країни.

Види податків і зборів, які можуть утримуватися на території держави, встановлюються і змінюються Податковим кодексом України. У цьому ж нормативному акті розписано, які податки і збори до якого рівня податкової системи відносяться.

Так, Податковий кодекс України встановлює три рівня податкової системи: федеральний, суб’єктів Федерації і місцевий.

Кожен вид податку віднесений до того чи іншого рівня виходячи з обсягу функцій і повноважень, реалізація яких покладена на державу в цілому, державні органи суб’єктів України або муніципальні освіти.

Місцеві податки встановлюються (а так само вводяться в дію і припиняють дію) нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень і є обов’язковими до сплати на територіях відповідних муніципальних утворень. Спеціальні податкові режими можуть скасовувати окремі види місцевих податків.

Представницькі органи муніципальних утворень визначають податкові ставки, порядок і терміни сплати податків, а також можуть встановлювати податкові пільги, підстави і порядок їх застосування. Інші елементи оподаткування по місцевих податках і платники податків визначаються Податковим Кодексом України.

До місцевих податків і зборів належать:

    Земельний податок; Податок на майно фізичних осіб; Торговий збір.

Земельний податок

Платниками податків визнаються організації та фізичні особи, які володіють земельними ділянками на праві власності.

Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, розташовані в межах муніципального освіти, а податковою базою їх кадастрова вартість.

Величина максимальної податкової ставки об’єктів, віднесених до земель сільськогосподарського призначення, зайнятих житловим фондом, придбаних для особистого підсобного господарства становить 0,3%, а для інших категорій об’єктів податкова ставка не може перевищувати 1,5%.

Податок на майно фізичних осіб

Платниками податку є фізичні особи – власники майна: житлових будинків, квартир, дач, гаражів.

Ставки податку встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування можуть визначати диференціацію ставок у встановлених межах в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості і типу використання об’єкта оподаткування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Місцеві податки