Місцеве управління і самоврядування Нідерландів

Статус органів місцевого самоврядування закріплений в гл. 7 конституції Нідерландів. Місцеву владу здійснюють Ради провінцій і Поради муніципалітетів. Члени Рад обираються жителями відповідних територіальних утворень на основі пропорційного представництва кожні 4 роки. Поради здійснюють законодавчі функції. Зі складу членів Рад обираються Виконавчі комітети провінцій і муніципалітетів, які здійснюють виконавчу владу на підвідомчій території. Голови виконавчих комітетів – уповноважені монарха в провінціях і бургомістри в муніципалітетах – призначаються монархом.

На самоврядних територіях діє інший порядок. Представницьким органом є Законодавчі збори, а виконавчу владу здійснюють губернатор, рада міністрів і Консультативну раду. Губернатор самоврядної території призначається королівським указом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Місцеве управління і самоврядування Нідерландів