Місцеве управління і самоврядування Азербайджану

Встановлено такі повноваження муніципалітетів: визнання повноважень членів муніципалітету, втрата їх повноважень і припинення їх повноважень у випадках, встановлених законом; затвердження регламенту муніципалітету; обрання голови муніципалітету і його заступників, постійних та інших комісій; встановлення місцевих податків і зборів; затвердження місцевого бюджету та звітів про його виконання; володіння муніципальною власністю, користування цією власністю і розпорядження нею; прийняття і виконання місцевих програм соціального захисту та соціального розвитку; прийняття і виконання місцевих програм економічного розвитку; прийняття і виконання місцевих економічних програм (ст. 144). Органи законодавчої та виконавчої влади Азербайджанської Республіки можуть передати муніципалітетам додаткові повноваження, для здійснення яких муніципалітетам повинні бути виділені відповідні фінансові кошти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Місцеве управління і самоврядування Азербайджану