Місцеве управління і самоврядування Аргентини

Конституція Аргентини не містить прямих норм, що регулюють сферу місцевого самоврядування.

Аргентинські провінції мають цілу низку прав і обов’язків (ст. 121-129). Ст. 5 дає кожній провінції право приймати власну конституцію в рамках республіканської представницької системи відповідно до принципів, деклараціями і гарантіями національної конституції, встановлюючи контроль над правосуддям, муніципальним режимом і початковою освітою. При таких умовах федеральний уряд гарантує існування і функціонування інститутів провінції. За провінціями зберігаються всі права, не делеговані федеральному уряду конституцією, а також повноваження, закріплені за ними спеціальними договорами, укладеними під час їх об’єднання. Провінції мають право засновувати місцеві інститути і управляти ними. Провінції вибирають губернаторів, вибірників і інших офіційних осіб провінції, можуть за згодою федерального уряду укладати певні договори, націлені на сприяння економічному розвитку. Буенос-Айрес має статус федерального округу і має ті ж права і обов’язки, що і провінції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Місцеве управління і самоврядування Аргентини