Місце “Кар’єри Ругонів” у циклі романів Е. Золя про історію одного роду – ЗРАЗКИ ТВОРІВ – Е. ЗОЛЯ, О. ВАЙЛЬД – РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ – 10 клас

Основи “точного” вивчення суспільства заклав, як відомо, О. де Бальзак. Еміль Золя стверджував, що натуралізм, порівняно з реалізмом, – крок уперед. Письменник був переконаний, що все: суспільство, природа, людина – розвиваються за подібними законами. Отже, намагаючись точно і правдиво відтворити сучасне життя, французький письменник описує історію родини, створюючи таким чином широку панораму доби.

Засновник натуралізму прийшов до цієї теорії невипадково: він жив в епоху бурхливого розвитку науки і техніки. Не дивно, що він цікавився цими досягненнями, намагаючись використовувати наукові методи у літературній творчості. Найбільше Е. Золя цікавився проблемами спадковості.

Реалісти, як відомо, також з точністю та ретельністю науковця досліджували причинно-наслідкові зв’язки між середовищем та поведінкою, внутрішнім світом героїв. Золя не влаштовувало таке трактування характеру особистості: він намагався знайти зв’язок між поведінкою людини та її фізіологічними особливостями.

Якщо науковець, вирішуючи проблемне запитання, вдається до дослідів та експериментів, то письменник, так би мовити, віртуально досліджує людину. Експериментом для нього стає його твір. Щоб перевірити свою теорію про вплив фізіології та спадковості на людину, потрібно було дослідити не одне покоління. Отже, одного твору було замало. Тоді у письменника виникає задум: створити цикл романів. І вже у лютому 1869 року Золя мав чіткий план. Він напише десять романів “сімейної групи”, в яких буде до тридцяти діючих осіб, кожний зі своєю історією. З початком роботи письменник вирішив додати до визначеної спочатку кількості творів ще десять. У них він простежує генеалогію своїх персонажів.

Перед письменником постали два завдання: дослідити історію декількох поколінь членів сім’ї Ругон-Маккарів (на основі спадковості) і змалювати соціальне та історичне тло, на якому вони живуть і діють. Його романи з повним правом можна вважати соціальними дослідженнями різних сфер людського буття.

Яке ж місце у цьому грандіозному задумі посідає роман “Кар’єра Ругонів”? Цей роман закладає основу всього циклу. В ньому розповідається про зародження першого покоління роду, його засновницю Аделаїду Фук. У творі розповідається про спадкові риси, які формуватимуть особливості характерів та поведінки персонажів, їхні життєві цінності, прагнення, нахили та основи моралі. Аделаїда Фук, яку вважали божевільною, заклала дві гілки роду: Ругонів, які пішли від шлюбу з селянином, та Маккарів, батьком яких став ледащий п’яниця Маккар. Золя використав прийом двох шлюбів, щоб втягти в коло сім’ї більшу кількість персонажів. Чоловіки Аделаїди належали до різних соціальних станів, отже, в письменника з’явилася можливість розширити таким чином і соціальне тло твору.

Родина Ругонів весь час прагнутиме багатства та високого становища в суспільстві. Заради цієї мети вони використовуватимуть усі методи, не гребуючи підкупом, зрадою та вбивством. Вони скористаються для цього усіма можливостями – від комерції до політики. Революційні події у Плассані, які коштували життя багатьом республіканцям, для Ругонів заклали підвалини кар’єри: “Нарешті Ругони приєдналися до всіх багачів! їхня жадоба, посилена тридцятирічним стримуванням прагнень, вишкірила гострі зуби. Ці ненажерливі люди, ці худі хижаки, що нарешті допались до радощів життя, гучно вітали новонароджену Імперію, період поділу багатющої здобичі. Державний переворот, який повернув щастяБонапартам, водночас закладав підвалини кар’єри Ругонів”. Виродження роду почнеться вже в третьому поколінні: син Аристида – Максим виявиться нездатним ні до чого.

Друга гілка сім’ї – Маккари не змогла піднестися так високо. На відміну від своїх родичів, вони пишалися не багатством, а своєю бідністю, Антуан Маккар хизувався своїм лахміттям та шукав співчуття у відвідувачів трактиру. Після смерті Урсули її син Франсуа починає працювати на дядька П’єра, одружується з двоюрідною сестрою, закладаючи таким чином основи виродження.

Єдина світла пляма на тлі роду – Сільвер, племінник Антуана, онук Аделаїди Фук.

Досліджуючи історію двох гілок сім’ї, визначаючи вплив спадковості на їхню життєву долю, Золя визначає і хвороби суспільства свого часу: цинізм, корисливість, прагнення грошей і влади. Відправною точкою дослідження, яке дало змогу письменнику дійти цих висновків, став роман “Кар’єра Ругонів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Місце “Кар’єри Ругонів” у циклі романів Е. Золя про історію одного роду – ЗРАЗКИ ТВОРІВ – Е. ЗОЛЯ, О. ВАЙЛЬД – РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ – 10 клас