Місце галогенів у періодичній системі

Галогени розташовані в 17 групі Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

На зовнішньому енергетичному рівні атоми галогенів мають 7 електронів, їх електронна конфігурація ns2np5. Вони легко приєднують по одному електрону, проявляючи ступінь окислення -1. Таку ступінь окислення галогени мають у з’єднаннях з металами і воднем. Атоми галогенів, крім фтору, можуть проявляти позитивні ступені окислення: +1; +3; +5; +7. Фтор, як найбільш електронегативний елемент, у своїх з’єднаннях виявляє ступінь окислення -1. У межах кожного періоду галогени є найбільш електронегативними елементами, що володіють найбільшим спорідненістю до кисню. Усередині підгрупи при переході від фтору до йоду збільшується радіус атома, зменшується відносна електронегативність, слабшають неметалічні властивості і окислювальна здатність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Місце галогенів у періодичній системі