Мікрофлора грунту

Грунт складається з мінеральних і органічних сполук. Вона – продукт життєдіяльності мікроорганізмів, що здійснює процес її формування, самоочищення, кругообігу азоту, вуглецю, сірки і заліза в природі. Мікроорганізми грунту фіксують азот з повітря (близько 100 млн. Т щорічно), утворюють гумус грунту і вивільняють поживні речовини для рослин, виконують санітарну функцію грунту.

Вогнищеве поширення мікроорганізмів – головна особливість їх екології в грунті, що дозволяє зберегти види грунтових мікроорганізмів і специфічність угруповань по горизонтах грунту. У верхніх шарах живуть актиноміцети і аероби. В нижніх – гриби і анаероби. Загальна кількість мікроорганізмів зменшується в міру поглиблення в грунт. Незалежно від глибини найбільш густо завжди заселена околокорневой (ризосферні) зона рослин (від грец. Rhiza – одяг). Якісний склад околокорневой мікрофлори залежить від виду рослин, але у всіх випадках переважає грибна флора. Кількість мікроорганізмів околокорневой зони в тисячі разів перевищує мікробне число не зайнятою рослинами грунту. Цей факт використовується при знешкодженні грунту, всіяні патогенними бактеріями.

Мікрофлора грунту включає всі відомі група мікроорганізмів: спорові і споронеобразующіх бактерії, актиноміцети, гриби, спірохети, архебактерии, найпростіші, синьо-зелені водорості, мікоплазми та віруси. В 1 г грунту налічується до 6 млрд мікробних тіл. На якісний і кількісний склад мікрофлори грунту впливає тип грунту, її родючість, вологість, аерація і фізико – хімічні властивості. На мікробіоценоз грунту суттєво впливає діяльність людини: обробка грунту, внесення добрив, меліорація, забруднення відходами виробництв.

Особливо небезпечним в санітарному відношенні є забруднення грунту незнешкодженими відходами тваринництва (гній, сеча, відходи забійного виробництва, трупи тварин). Самоочищення грунту обмежена, а методи знезараження грунту громіздкі і малоефективні (наприклад, 5 кг хлорного вапна на 1 м кв грунту).

Деякі патогенні мікроорганізми в залежності від екологічних особливостей вегетируют в грунті, і грунт для них є природним місцем проживання. Інша група, в тому числі і споронеобразующіх, які тривалий час зберігаються в грунті определеного фізико – хімічного складу, де при сприятливому температурно – вологісного режиму розмножується. До третьої групи належать збудники хламидиозов, рикетсії, віруси і особливо примхливі бактерії. Вони швидко відмирають в грунті.

Знезаражуються здатність різних грунтів неоднакова і часом грунт може служити сприятливим субстратом для патогенних мікроорганізмів. Грунт як субстрат, що складається з твердої фази і води, служить природним місцем проживання для збудників багатьох інфекційних захворювань: клостридіозів, сибірської виразки, псевдотуберкульозу, лістеріозу, лептоспірозу, еризипелоїду, туберкульозу, меліоїдоза, синьогнійної інфекції, дерматомікозів, мікотоксикозів, холери, ієрсиніозу, сальмонельозу.

Санітарний стан грунту оцінюють за кількістю мікроорганізмів групи кишкової палички, кількості анаеробів, спорових і Термофіли, за наявністю яєць гельмінтів і специфічних збудників інфекцій.

Знешкодження грунту, всіяні патогенними мікроорганізмами, проводять механічною обробкою і посівом рослин. Застосування хімічних речовин призводить до втрати грунтом родючості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мікрофлора грунту