МИКОЛА ВОРОНИЙ. КОРОТКО ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, БАГАТОГРАННУ ДІЯЛЬНІСТЬ МИТЦЯ. МИКОЛА ВОРОНИЙ – ІДЕОЛОГ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЕСТЕТИЧНА ПРОГРАМА, НАЦІЛЕНІСТЬ НА МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕЧІЇ В НОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ЙОГО ТВОРЧІСТЬ – ПЕРША ДЕКЛАРАЦІЯ ІДЕЙ І ФОРМ СИМВОЛІЗМУ. ЄДНІСТЬ КРАСИ ПРИРОДИ І МИСТЕЦТВА, ОБРАЗОТВОРЧІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ БЛАКИТНА ПАННА – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Мета (формувати компетентності): Предметні: літературознавчі: знання про життя і творчість М. Вороного – першого представника українського символізму, розкриття основних чинників формування його світогляду; Ключові: уміння вчитися: уміння здійснювати ідейно-художній аналіз; визначати тему, ідею, основну думку творів; комунікативну: аргументовано висловлювати власну точку зору, розвивати навички монологічного мовлення; загальнокультурну: естетичний смак, любов до поетичного слова, світогляд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Миколи Вороного, збірки його поезій, підручник, ілюстрації.

Любов, краса і шукання правди – це сфери символічної поезії,

Вона найкраще може це оповісти.

М. Вороний

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

Історія української літератури поповнюється іменами письменників, творчість яких протягом тривалого часу була недоступною широкому колу читачів.

Більшовицька тоталітарна система перервала життя Миколи Вороного, так само вбили його сина Марка, також поета, намагаючись вбити під корінь український рід, знищити цвіт нації. Вони є жертвами сталінського геноциду, який знищував національно свідому інтелігенцію, аби поставити Україну на коліна. Багато років радянська влада замовчувала або перекручувала правдиві факти про творчість митця. Нам випала чудова нагода ознайомитися з життям і творчістю цього поета. Недарма його називають співцем краси, а її він бачить усюди: у чарах природи, у людях, у словах…

2. Життя і творчість М. Вороного

2.1. Дитинство, роки навчання.

Микола Кіндратович Вороний (псевдоніми Арлекін, Віщий Олег, Кіндратович, Микольчик) – український поет, письменник, перекладач, режисер, актор, театрознавець, громадсько-політичний діяч, історик і публіцист.

Народився 6 грудня 1871 року на Катеринославщині (тепер Дніпропетровська обл.) у родині ремісника, де зберігалися давні українські традиції. Мати прищепила малому Миколці палку любов до українських пісень, казок, легенд і звичаїв.

Батько Кіндрат Вороний походив з кріпаків, мати – Одарка Колачинська з роду освітнього діяча XVII-XVIII ст., ректора Київської академії П. Колачинського. Коли малому було півроку, сім’я переїхала до Харкова.

Там навчався спочатку в початковій школі, потім у Харківському реальному училищі, пізніше – в Ростовському реальному училищі, звідки був виключений за зв’язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури. Три роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до вищих навчальних закладів. Пізніше продовжує навчатися у Віденському і Львівському університетах.

У період навчання у Львівському університеті знайомиться з Франком. Допомагав йому у виданні газет “Громадський голос” і “Радикал”.

2.2. Літературна та театральна діяльність.

Працює бібліотекарем і коректором Наукового товариства “Руська бесіда”, у редакції журналу “Житє і слово”. З 1897 року – актор труп М. Кропивницького, П. Саксанського та інших. Сцену залишає 1901 року і працює в установах Єкатеринограда, Харкова, Одеси, Чернігова. З 1910 р. оселяється в Києві, працює в театрі М. Садовського, викладає в театральній школі. Восени 1917 р. стає директором Українського національного театру. 1920 року емігрує до Варшави і видає збірку “За Україну” (1921 р). 1926 року повертається до України та веде педагогічну і театральну діяльність. Перший вірш “Не журися, дівчино” був надрукований 1893 року, але поетичні твори писав ще навчаючись у Харківському реальному училищі.

2.3. Останні роки життя.

На початку 30-х років митця засудили, вирок – трирічне заслання до Казахстану. Вирок було замінено забороною проживати в Україні. Син Марко прагнув добитися помилування, але його звинуватили в націоналізмі, заарештували й відправили на Соловки.

Вивчення архівів КДБ дозволило документально точно визначити, що Микола Вороний проходив по груповій справі з традиційним для того часу формуванням “за участь у контрреволюційній військово-повстанській організації” Репресований у 1934 р. Розстріляний 7 червня 1938 року. Архів Вороного зберігається в інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. Реабілітовано посмертно у 1957 р.

2.4. Основні мотиви лірики Миколи Вороного.

1. Роль поета і поезії в суспільному житті (“Іванові Франкові”, “До моря”, “Пам’яті М. Лисенка” “Івану Котляревському”).

2. Патріотичні мотиви, Любов до України (“За Україну”, “Краю мій рідний”, “Євшан-зілля”, “Україно! Мамо люба!..”, “Молодий патріот”, “О рідна земле, люба моя нене!”).

3. Віра в український народ, сподівання на краще майбутнє (“Коли ти любиш рідний край…”, “Гей, хто має міць” та інші).

4. Інтимна лірика (“На скелі”, “Ні, не забув”, “Нічого, нічого”, “Нехай і так”, “Ти не любиш мене…”, “Чи зумієш?”, “Ти не моя…”, “Зрада”, та інші).

5. Пейзажна лірика (“Блакитна панна”, “На озері”, “Краса”, “Зоряне небо”, “До моря” та інші).

6. Урбаністичні мотиви (“Співи старого міста”).

3. Робота над твором “Блакитна панна”

Під впливом Європейського символізму розвинулася модерна українська поезія початку XX ст. елементи й впливи символізму помітні й у творчості М. Вороного. Творчість М. Вороного – це перша декларація ідей і форм українського символізму Іван Лучук: “Перший правдивий модерніст української поезії… Мав сміливість понад усе цінувати красу, прагнув облагороднювати марудну дійсність. Володів екстраординарним відчуттям слова…” Він одним з перших в українській літературі звернувся до складного явища європейського модернізму та французького символізму. “Блакитна панна” (1912) – зразок поезії символізму, який відкриває цикл поезій “Гротеск”.

3.1. Виразне читання поезії “Блакитна панна” вчителем.

3.2. Робота в групах.

I група – розкрити ідейно-художній зміст твору.

II група – виписати художні засоби.

I група

Тема: гармонія природи і мистецтва.

Ідея: неоромантичне возвеличення краси природи.

Основна думка: роздуми над узагальненим ідеалізованим образом жінки.

II група

Епітети: “весна запашна”, “прозорих шатах”, “вродою святою”, “неземною чистотою”, “променистою росою”.

Порівняння: “а вона, як мрія сна чарівна”.

Алітератція: “має крилами Весна запашна”.

Метафора: “сміючись на пелюстках, на квітках”.

Риторичні оклики: “ось вона, Блакитна панна!; Їй виспівує “Осанна!”

3.4. Виразне читання поезії учнями.

3.5. Бесіда за змістом.

Ø До якої лірики належить ця подія? (Пейзажної)

Ø Що символічного в поезії? (Образ Блакитної панни)

Ø Як ви вважаєте, хто є ліричним героєм у поезії?

Ø Який настрій ви отримали від прочитаного вірша?

3.6. Словникова робота.

Арабески – складний орнамент з геометричних фігур і рослинних мотивів.

Фрески – живопис на вологій штукатурці, одна з технік настінного малярства.

Гротеск – художня образність, яка грунтується на поєднанні фантастичного і реального, трагічного і комічного, прекрасного і потворного.

Осанна – святковий молитовний вигук.

Блават – волошка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Усне малювання

(Учні “малюють”, “уявляють картини”, навіяні поезією.)

2. Тестування “5 хвилин ЗНО”

1. В якому році була написана поезія “Блакитна панна”?

А 1912;

Б 1917;

В 1920;

Г 1924.

2. Твір Вороного “Блакитна панна” належить до лірики:

А патріотичної;

Б філософської;

В пейзажної

Г інтимної.

3. За жанровою ознакою поезії “Блакитна панна”:

А ліричний;

Б ліро-епічний;

В епічний;

Г драматичний.

4. Перший друкований вірш М. Вороного:

А “Блакитна панна”;

Б “Інфанта”;

В “Не журись, дівчино”;

Г “Арфами”.

5. Яким віршем відкривається цикл “Гротески”?

А “Іванові Франку”;

Б “Інфанта”;

В “За Україну”;

Г “Блакитна панна”.

6. Блакитна панна символізує…

А річку;

Б весну;

В наречену;

Г небо.

3. Складання сенкану

Блакитна панна

Запашна, довгождана

Має, лине, майорить

Сяє вродою святою, неземною

Весна

V. ПІДСУМОК УРОКУ. “ПРОДОВЖ РЕЧЕННЯ”

□ Поезія “Блакитна панна” справила на мене…

□ Мені сподобався вірш, тому що…

□ Мене вразило…

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять вірш “Блакитна панна”.

2. Скласти хронологічну таблицю життя і творчість поета.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

МИКОЛА ВОРОНИЙ. КОРОТКО ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, БАГАТОГРАННУ ДІЯЛЬНІСТЬ МИТЦЯ. МИКОЛА ВОРОНИЙ – ІДЕОЛОГ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЕСТЕТИЧНА ПРОГРАМА, НАЦІЛЕНІСТЬ НА МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕЧІЇ В НОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ЙОГО ТВОРЧІСТЬ – ПЕРША ДЕКЛАРАЦІЯ ІДЕЙ І ФОРМ СИМВОЛІЗМУ. ЄДНІСТЬ КРАСИ ПРИРОДИ І МИСТЕЦТВА, ОБРАЗОТВОРЧІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ БЛАКИТНА ПАННА – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ