Микола Вінграновський. Сіроманець. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

Мета: навчати учнів переказувати найцікавіші епізоди повісті; характеризувати головного героя; акцентувати на моральні чесноти Сашка, внутрішні спонуки його добротворення; розвивати комунікативні уміння; виховувати доброту, гуманізм, бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: ілюстрації до твору, підручник, роздавальний матеріал, музичний супровід, мультимедійні засоби.

Перебіг уроку

І. Установчо-мотиваційний етап.

Слово вчителя.

Учитель читає на фоні музичного супроводу.

Тиха краса вільна. У цьому й полягає таємниця її привабливості. Це – секрет її вічності і відповідь на всі питання. Люди думають, що користуються нею, що володіють нею, – і вона великодушно дозволяє їм помилятися… до певного часу. Насправді ж тиха краса належить лише собі. І саме тому вона є Істинною, Справжньою Красою (Н. Шевченко).

– Скажіть, що ви відчували, слухаючи ці слова. Поясніть, як цей уривок пов’язаний з тим твором, який ми вивчали на попередньому уроці.

_________________________________________________

_________________________________________________

Бесіда.

Діти, ви прочитали повість “Сіроманець” Миколи Вінграновського. Цей твір, переконана, нікого не залишив байдужим. Герої твору чинять добро і зло. Наше завдання – глибоко осягнути зміст цих понять, збагатити свій досвід правильними висновками, навчитися любити природу, все живе, що оточує нас, людей.

– Що очікуєте від сьогоднішнього уроку?

– Що хочете дізнатися, зрозуміти?

_________________________________________________

_________________________________________________

II. Операційно-пізнавальний етап.

Переказування уривків повісті, які найбільше запам’яталися. Обгрунтування свого вибору.

Розглядання учнівських ілюстрацій.

– Прокоментуйте ілюстрації, створені вдома, покажіть відповідність художнього зображення конкретному уривкові твору.

Робота в парах.

– Поставте одні одним запитання за змістом твору.

Колективна робота.

Визначення теми, частин сюжету, зокрема кульмінації.

Гра “Уявімо персонаж”.

– Визначте риси характеру героя.

Сашко…

Веселий, любить усе живе, кмітливий, сміливий, розумний, неслухняний, допитливий, добрий, необережний, вигадливий, боягуз, рішучий, добрий, байдужий.

Фізкультхвилинка.

_________________________________________________

_________________________________________________

Словесне малювання.

– Опишіть, яким ви уявляєте собі Сашка? Подайте портрет душі малого героя.

– А яким у вашій уяві постав Сіроманець?

_________________________________________________

_________________________________________________

Метод “Прес”.

– Висловіть свою думку про героя (починайте словами “Я вважаю…”).

– Поясніть, чому ви так вважаєте (“Тому що…”).

– Наведіть приклади-аргументи з тексту (“Наприклад,.

– Узагальніть свою думку, підсумуйте (“Отже…”, “Таким чином…”).

_________________________________________________

_________________________________________________

Деталізація або розповідь від імені героя (на вибір).

– Уявіть, що ви Сашко. Перекажіть епізод, коли ви із Сіроманцем вирушаєте в далеку дорогу до Одеси.

Бесіда.

– У чому проявилися доброта, рішучість Сашка?

– Що відчули після прочитання твору?

– Якби ви змогли змінити перебіг подій у повісті, щоб ви написали?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

III. Рефлексивно-оцінювальний етап.

– На що спрямовує автор читача своїм твором?

– Які приказки, прислів’я, казки ви знаєте, що можуть передати основну думку твору?

– Проведіть аналогію із сучасним життям. Чи актуальні сьогодні проблеми, озвучені М. Вінграновським у повісті “Сіроманець”? Чому природу потрібно захищати?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Створити асоціативний малюнок “Світ Сашка”.

– Підготуватись до написання контрольного твору.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Микола Вінграновський. Сіроманець. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції