Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в Одіссеї. Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі – Давня Греція – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (уміння визначати міфологічні, пригодницькі й побутові елементи епічного твору; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; мислення; естетичний смак; читацькі інтереси); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; здатність критично осмислювати інформацію; комунікативну: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; здоров’язбережну: здатність цінувати життя; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: поема, сюжет, одіссея.

Обладнання: портрет Номера, текст “одіссеї”, ілюстрації до неї, мапа-схема шляху Одіссея, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Чи можна назвати Гомера Обличчям античності? Чому?

· Чим різняться “Одіссея” й “Іліада”?

· Чи належить “Одіссея” до героїчного епосу? Відповідь аргументуйте.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Гомерівська “Одіссея” упродовж ледь не трьох тисяч років захоплює читачів, адже за цей час психологія людей майже не змінилась: як і колись, ми гніваємося, страждаємо, закохуємося, співчуваємо іншим та припускаємося помилок. Поема Гомера вражає кількістю пригод і фантастичних подій, а слово одіссея набуло загального значення й означає нині не лише назву твору Гомера про шлях додому володаря Ітаки, а й будь-чиї тривалі мандри й/або поневіряння. якщо поглянути на мапу, мимоволі постає питання: чому шлях із Трої до Ітаки, що неподалік одна одної, розтягнувся на довгих 10 років?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Розповідь учителя

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в Одіссеї. Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі   Давня Греція   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Шлях поневірянь Одіссея дорогою із Трої до Ітаки

– Під час моєї розповіді опрацюйте мапу-схему поневірянь Одіссея й ілюстрації до твору, складіть опорний конспект уроку.

Сюжет поеми Гомера “Одіссея”. Шлях Одіссея (10 років): Троя – земля кіконів – земля лотофагів – острів кіклопів (циклопів) – острів вітрів – земля лестригонів – царство Кіркеї (Цирцеї) – царство Аїда – сирени – між Скіллою (Сциллою) та Харібдою – острів биків Геліоса – царство Каліпсо – острів феаків (цар Алкіной, цариця Навсікая) – острів Ітака.

Перша фантастична пригода – перебування в країні мирних лотофагів – “їдців лотоса” (чудової солодкої квітки: хто скуштує її, той назавжди забуде свою батьківщину й залишиться збирачем лотоса). У країні кіклопів (однооких чудовиськ) велетень-людожер Поліфем з’їв кількох супутників Одіссея. Велетні-людожери лестригони знищили всі кораблі Одіссея, крім одного. На острові чарівниці Кіркеї супутники Одіссея перетворилися на свиней, лише Одіссей за допомогою рослини-протиотрути здолав чари й залишався у Кіркеї протягом року. Мандрівникам довелося пропливати повз підступних сирен, які знищували довірливих мореплавців; проходити поміж скель, поблизу яких жили Скілла й Харібда, що пожирали людей. На острові бога Геліоса супутники Одіссея вбили бика бога, за що Зевс покарав їх смертю. Хвилі викинули Одіссея на острів Огігія, де він сім років був німфі Каліпсо за чоловіка. Остання мандрівка Одіссея – до острова феаків, які допомогли героєві дістатися Ітаки, за що їх покарав розгніваний Посейдон.

Композиція поеми:

■ Експозиція – дім Пенелопи. Телемах вирушає на пошуки Одіссея. Одіссей у фракійців;

■ Зав’язка – Одіссей у кіклопа Поліфема;

■ Розвиток подій – пригоди героя дорогою додому;

■ Кульмінація – повернення Одіссея додому та побиття женихів Пенелопи;

■ Розв’язка – Пенелопа впізнає чоловіка. Одіссей укладає мирний договір з родичами вбитих молодиків.

2. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

3. Аналіз тексту літературного твору (робота в групах)1

· Об’єднайтеся у 5 груп. Прочитайте фрагмент “Одіссей і кіклоп Поліфем” пісні 9-ї (вірші 181-566). У групах підготуйте запитання для взаємоперевірки знання тексту за віршами: 1-ша група – 181-249-й; 2-га – 250-314-й; 3-тя – 315-394-й; 4-та – 395-461-й; 5-та – 462-566-й.

4. Презентація групами результатів роботи

(Учні здійснюють взаємоперевірку знання однокласниками тексту літературного твору, ставлячи одне одному запитання, підготовлені в групах.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Доведіть, що Поліфем – дикий велетень, який порушує закони гуманності.

· Чи можна виправдати дії Поліфема? Чи викликає він співчуття?

· Назвіть риси характеру, які Одіссей виявив у цьому епізоді.

· Розкажіть про реакцію Посейдона на прохання свого сина.

· У який спосіб у цьому фрагменті зображено побут давніх греків?

· Який прочитаний вами раніше твір має схожий сюжет? (Арабська народна казка “Синдбад-мореплавець”.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Я вважаю, що в цьому фрагменті Гомер засуджує…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати й підготувати стислий переказ фрагментів поеми Гомера “Одіссея” (За вибором учнів).

______________________________________

1 Див. додаток до уроку № 4.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в Одіссеї. Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі – Давня Греція – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ