МІФИ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ ТА ЛЮДЕЙ – ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ

Матеріал уроку. Ольга Бондарук “Міфи про створення світу та людей”.

Мета. Продовжувати ознайомлювати учнів із міфами; навчати дітей аналізувати твір; збагачувати словниковий запас; удосконалювати навички читання; поглибити уявлення учнів про світове значення слов’янської міфології.

Обладнання. Картки зі словами.

Хід уроку

І. Вправи на підвищення швидкості читання.

1. Гра “Пройди лабіринт – прочитай словосполучення”.

– Чи знаєте ви, які народи відносять до слов’янських?

2. Вправа з розвитку мовної здогадки.

– Слов’яни – це велика група споріднених за мовою та культурою народів, які проживають у Центральній і Східній Європі, і частково в Північній Азії. Чисельність слов’янських народів, за різними даними, сягає від 300 до 350 млн. осіб.

Традиційно, слов’янські народи можна поділити на три великі групи. Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви, і дізнаєтесь, хто входить до кожної з груп.

Західні слов’яни: Ч. хи, пол. ки, сло..ки, лужич. ни.

Східні слов’яни: Укр. ї. ці, р. сі. ни, біл. ру. и.

Південні слов’яни: Сл. ве. ці, с. рби, х. рв. ти, ч. рног. рці, бо. н. йці, м. кед. нці, б. лг. ри.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Слов’янська міфологія – це міфологічні уявлення про світ і вірування давніх слов’ян часів їхньої єдності. Були вони тісно пов’язані з обожненням явищ і сил природи. Кожне з них мало певне надприродне пояснення та пов’язувалось з певним божеством чи таємничою істотою. Власне тексти слов’янських міфів не збереглися. До нашого часу дійшли в основному в повір’ях, землеробському календарі та в обрядових, ігрових обрядах, які проводяться під час свят. Також деякі відомості про міфологію слов’ян отримано з літописів, створених слов’янськими авторами (служителями церкви, ченцями), і середньовічних хронік мандрівників, написаних латинською або німецькою мовою. Окремі фрагменти слов’янської міфології подані у творах візантійських та арабських середньовічних письменників.

– Сьогодні ми прочитаємо слов’янський міф про створення світу та людей.

III. Опрацювання твору Ольги Бондарчук “Міфи про створення світу та людей”.

1. Слухання твору учнями. Перевірка первинного сприймання.

– Що, на думку наших предків, було до початку світу?

– У якій подобі були боги?

– Де взялися на землі люди?

2. Словникова робота.

А) Вправляння у правильності читання.

Роїлися

Уявлення

Коріння

Дивовижні

Твердять

Первісна

Найголовніші

Християнство

Найдавніші

Читання колонок слів у парі “буксиром”.

– Прочитайте слова кожної колонки на одному мовному видиху.

– Доберіть синоніми до слів “дивовижні”, “твердять”.

– Яке слово означає одну з трьох світових релігій, що грунтується на вірі в Ісуса Христа як боголюдини, який зійшов на землю і прийняв страждання заради спасіння людства?

Б) Вправа на миттєве розпізнавання слів.

Учитель показує слова на картках і прикріплює на дошку.

Слова на картках-блискавках: Постала, злетів, вдарив, покрилася, постало, розмножила, оживити, вдихнув.

3. Повторне читання міфу учнями мовчки.

– Поставте запитання до прочитаного.

Після прочитання твору діти у парі ставлять один одному запитання і дають на них відповідь.

4. Аналіз змісту міфу. Вибіркове читання.

– Що було ще до початку світу? Що стояло посеред моря?

– Як це дерево називали різні слов’янські народи?

– Знайдіть і прочитайте, яким, за уявленнями слов’ян, було світове дерево.

– Хто були найголовнішими істотами на цьому дереві? Прочитайте, що створили ці боги.

– Яке уявлення праслав’ян було ще давнішим, ніж уявлення про світове дерево?

– Як давнє вірування про світове яйце залишилося у християнстві? Доведіть відповідь словами твору.

– Прочитайте, що зображають на великодніх писанках. Про що свідчать ці малюнки?

– Як у слов’янських міфах описувалася поява людей? Прочитайте.

5. Вправи на розвиток техніки читання.

А) Гра “Розвідники”.

– Перегляньте текст і порахуйте, скільки разів у міфі зустрічаються форми слів “слов’янські” (3), “люди” (3), “світ” (6).

Б) Гра “Дочитайте речення до кінця”.

Хтось із учнів читає початок речення, а інші знаходять і дочитують його. Продовжує гру той, хто відповідав.

6. Мовно-логічне завдання.

Діти, перечитуючи частину твору про створення людей, розміщують слова на картках, що на дошці (із словникової роботи), у тому порядку, як вони зустрічаються у тексті.

7. Детальний переказ частини міфу.

Учні переказують уривок твору про створення людей, користуючись опорними словами, що на дошці.

8. Робота в зошиті (с. 13, завд. 1-3).

IV. Підсумок уроку.

– Про які часи ідеться у міфах давніх слов’ян?

– Що вас здивувало у міфі?

– Чи читали ви інші твори, в яких розповідається про створення людей і світу?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

МІФИ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ ТА ЛЮДЕЙ – ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ