Методологія теорії держави і права

Розглянемо методологію теорії держави права, тобто визначимо інструментарій даної науки.

Знання методології дозволяє відповісти на питання: як наука вивчає свій предмет, за допомогою яких методів, способів і прийомів.

Методологія науки визначається предметом вивчення, вона випливає із загальних концептуальних підходів, рівня наукового знання. Методологія є частиною будь-якої науки і її важливим елементом.

Методологія являє собою систему методів, набір способів і прийомів дослідницької діяльності, знання про них. Сучасна теорія держави і права має свою власну методологію.

На марксистсько-ленінському етапі свого розвитку вітчизняна теорія держави і права, розділивши всі методи на основний і приватні, використовувала лише так званий основний метод – матеріалістичну діалектику.

В рамках даного методу держава і право приймаються як розвиваються і динамічні соціальні інститути. Причини їх розвитку знаходяться в матеріальних умовах життєдіяльності суспільства. Суперечливий характер цього розвитку також визнається матеріалістичною діалектикою.

Однак даний метод противопоставлялся всім іншим, яким відводилася роль допоміжних і другорядних. Це позбавляло теорію держави і права інформації про реальних державно-правових явищ і процесів, надавало їй умоглядний характер, скорочувало наукову обгрунтованість її висновків та рекомендацій.

При цьому використання порівняльного методу, який передбачає зіставлення правових систем та інших елементів державно-правового життя різних товариств, вказало б, які прогалини і упущення існують при соціалістичній державі.

Реальна правова статистика дозволяє отримати наукові знання про причини і формах правопорушень і т. д.

Соціологічний метод дозволяє встановити і оцінити роль соціальних факторів і їх вплив на державно-правовий розвиток суспільства.

У 70-80-х роках набуло широкого поширення використання соціологічної і статистичної методології при вивченні ефективності дії права. Стали активно використовуватися кібернетичний метод, правової експеримент і ряд інших методів.

Теорія держави і права тісно пов’язана з такими науками як філософія, соціологія, економічна теорія, політологія – і зв’язок ця головним чином відбивається саме в методології наукового пізнання. Отже, використання соціологічного, порівняльного, формально-логічного методу значно збагачує методологію теорії держави і права.

Правовий експеримент передбачає дослідну перевірку закону на обмеженій території. Він використовувався в правотворчості Україні ще в XIX столітті.

Вкрай важливим є використання кібернетичних методів. Наприклад, підхід до керованих процесів з урахуванням наявності зворотного зв’язку, обов’язкової відповідності “різноманітності” керуючої системи і керованої системи і т. п.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Методологія теорії держави і права