Методи внутрішньофірмового планування

Перспективи компанії і планування в цілому багато в чому залежать від застосовуваних методів. Їх можна виділити кілька:

    1. Прогресивний метод планування. В цьому випадку план складається, починаючи з нижніх рівнів ієрархії (служб, відділів, цехів) до більш високим. При реалізації такого методу складання плану – це завдання структурних підрозділів. Надалі сформовані плани об’єднуються в одну систему на верхньому рівні. Таким способом формується вся ієрархія роботи підприємства. 2. Ретроградний метод планування. Суть такого процесу – складання плану з урахуванням поточних замовлень фірми (в тому числі і державних). При цьому деталізація відбувається за принципом зверху вниз. Більш нижчі відділи отримують плани зверху і перетворюють їх під особливості своєї роботи. \ 3. Круговий (зустрічний) метод планування – це об’єднання двох минулих методик в одну. При цьому планування виконується в два основних етапи. Спочатку складається план по основним цілям (зверху вниз), а потім проводиться більш детальне планування – від низу до верху.

Все частіше при внутрішньофірмового планування використовуються наступні методи:

    – оцінки перегляду планів. Це спеціальна мережева модель. Її особливість – базування на теорії графів; – імітації – створення реальних моделей, втілення дійсності; – математичного програмування; – математичної статистики, теорії ймовірності.

Переваги внутрішньофірмового планування

Незважаючи на складність і трудовитрати складання планів, цей процес є дуже важливим для реалізації стратегії компанії. На цьому тлі виділяється цілий ряд переваг для керівника компанії. Так, якісно складений план:

    – виступає в ролі потужного інструменту координації, завдяки якому багато простіше погоджувати цілі і виробляти компромісні рішення; – полегшується процес контролю роботи компанії, а також оцінки результатів її роботи; – відображає систему цінностей керівників компанії, її поглядів і бачення майбутнього; – виділяє обмеження, які можуть виникати в процесі діяльності і накладатися зовнішнім середовищем. Завдяки цьому результати, описані в плані, є більш зрозумілими для менеджерів; – підвищує готовність організації реагувати на різкі зміни діяльності. Але це можливо тільки за умови, що на етапі розробки плану проводився відповідний аналіз; – робить компанію готової до будь-яких змін на ринку і форс-мажорних обставин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Методи внутрішньофірмового планування