Методи вивчення ЦНС

Існують дві великі групи методів вивчення ЦНС:
1) експериментальний метод, який проводиться на тварин;
2) клінічний метод, який можна застосувати до людини.
До числа експериментальних методів класичної фізіології належать методи, спрямовані на активацію або придушення досліджуваного нервового освіти. До них відносяться:
1) метод поперечної перерізання ЦНС на різних рівнях;
2) метод екстирпації – видалення різних відділів, денервации органу;
3) метод роздратування шляхом активування (адекватне роздратування – подразнення електричним імпульсом, схожим з нервовим; неадекватне роздратування – роздратування хімічними сполуками, градуйованих подразнення електричним струмом) або придушення (блокування передачі збудження під дією холоду, хімічних агентів, постійного струму);
4) спостереження – один з найстаріших, що не втратили свого значення методів вивчення функціонування ЦНС. Він може бути використаний самостійно, частіше використовується в поєднанні з іншими методами.
Експериментальні методи при проведенні експерименту часто поєднуються один з одним.
Клінічний метод направлений на вивчення фізіологічного стану ЦНС у людини. Він включає в себе такі методи:
1) спостереження;
2) метод реєстрації та аналізу електричних потенціалів головного мозку (електро-, пневмо-, магнітоенцефалографія);
3) метод радіоізотопів (досліджує нейрогуморальні регуляторні системи);
4) умовно-рефлекторний метод (вивчає функції кори головного мозку в механізмі навчання, розвитку адаптаційного поведінки);
5) метод анкетування (оцінює інтеграційні функції кори головного мозку);
6) метод моделювання (математичного моделювання, фізичного і т. Д.). Моделлю є штучно створений механізм, який має певне функціональне подібність з досліджуваним механізмом організму людини;
7) кібернетичний метод (вивчає процеси управління і зв’язку в нервовій системі). Спрямований на вивчення організації (системні властивості нервової системи на різних рівнях), управління (відбір і реалізація впливів, необхідних для забезпечення роботи органу або системи), інформаційна діяльність (здатність сприймати і переробляти інформацію – імпульс – з метою пристосування організму до змін навколишнього середовища) .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Методи вивчення ЦНС