Методи реалізації функцій управління

Функції управління

Підприємство є досить непростою системою управління. Функції управління являють собою певний вид будь-якої управлінської діяльності, яка з’явилася в ході поділу управлінської праці.

Кожна функція управління створюється в сукупності управлінських завдань. Виконання завдань і функцій полягає в тому, що функції є повторюваним видом діяльності організації, а її завдання представляють собою діяльність, яка спрямована на отримання необхідних результатів в певний час.

Кожній функції властиво призначення, повторюваність, однотипність змісту, особливості необхідного для її виконання персоналу. Функції управління мають об’єктивний характер. Це пов’язано з потрібності самого процесу управління за умови спільної праці людей.

На сьогоднішній день існує велика кількість різних кваліфікацій функцій управління. Поєднуючи разом існуючі функції, необхідно пам’ятати про те, що:

В ході виконання будь-якої функції обов’язково відбувається виконання інших;
Якщо не виконувати якусь функцію, може порушитися процес управління.
Найбільш простим є поділ функцій управління на дві основні групи:

    Загальні; Спеціальні.

До загальних функцій управління належать:

    Організаційна функція. Вона включає в себе виконання програм і планів. Це відбувається за допомогою створення становлення її структури, а також розподілу роботи серед підрозділів і співробітників організації. Мотиваційна функція. Її суть полягає у визначенні потреб людей, а також у виборі найбільш оптимального способу їх задоволення. Це необхідно для того, щоб отримати найбільшу зацікавленість працівників в ході досягнення цілей, які стоять перед організацією. Контрольна функція. Вона покликана заздалегідь виявляти можливі небезпеки, а також знаходити помилки, які відхиляються від прийнятих стандартів. Спеціальні функції займають особливе місце в системі управління. Це функції з управління якими-небудь об’єктами.

Традиційно в організації виділяють наступні компоненти управління:

    В першу чергу – виробництво; Далі йде матеріально-технічне постачання; Потім – інновації, кадри та фінанси.
Методи управління

У соціальних і економічних системах управління використовуються властиві тільки їм методи управління. Методи управління являють собою певні способи виконання функцій управління, які способи впливу суб’єкта на об’єкт управління.

Традиційно методи управління прийнято розділяти на три великі групи:

    Адміністративні і правові методи; Економічні методи; Соціальні та психологічні методи.

В основі адміністративних і правових методів управління лежать відносинах владності. Сюди входить законодавчі та іншого рівня підзаконні акти, норми і нормативи, які офіційно діють в межах всього простору управління. Типовими проявами даними методами управління є накази, розпорядження, норми, правила і вказівки.

В основі економічних методів управління лежать можливості застосування економічних відносин елементів соціально-економічної системи для її більш ефективного становлення і формування.

Соціальні, а також психологічні методи управління беруть в свою увагу соціальні і відповідно психологічні ролі людей, які визначають їх займане становище в структурі і діяльності управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Методи реалізації функцій управління