Методи просування

Методи просування (methods of promotion) – прийоми і інструменти маркетингу, що застосовуються для досягнення маркетингової мети – просування.

Просуванням можна вважати будь-яку форму передачі і поширення інформації, за допомогою яких фірма повідомляє і переконує, а також нагадує про товари, послуги, ідеї, громадської діяльності або інших діях, що впливають на суспільство. Однак, серед безлічі методів, в маркетингу є чітко описані і постійно практикуються методи комунікації, за допомогою яких здійснюється маркетингове просування. Методи просування є складовою частиною розробленої і правильної політики, що реалізується просування товару, або комунікаційної політики фірми або бренду.

До традиційних маркетингових методів просування відносять будь-який з методів просування:

Реклама;
особистий продаж (персональний продаж);
суспільні зв’язки;
стимулювання збуту.
Не секрет, що при побудові і використанні для осукществленія розподілу і продажу розгалужених маркетінгорвих каналів, запорукою успішних продажів є і просування на всіх рівнях маркетингового каналу. Торговий маркетинг, прагнучи управляти маркетинговим каналом, розширює методи просування на стимулювання торгових посередників;
Комплекс методів просування – застосування одновремено декількох методів просування, таких як: реклама, особисті продажі і стимулювання і управління процесом продажу, прямий маркетинг, стимулювання збуту і т. п.

Реклама – метод просування, заснований на поширення платних інформаційних повідомлень, що передаються через ЗМІ. Даний метод просування дозволяє здійснити велике охоплення аудиторії і має низьку вартість одного цільового контакту. Недолік даного методу просування – відсутність зворотного зв’язку і труднощі в персоніфікації інформаційного звернення.

Особистий продаж (персональний продаж) – метод просування, в основі якого лежить усне представлення товару, інформування та переконання в необхідності совершанія покупки, зроблені в ході бесіди, з метою здійснення продажу. Головний недолік персонального продажу – високі витрати.

Громадські зв’язки (паблік рилейшнз) – неособистого і не оплачувану безпосередньо метод просування, стимулювання попиту на товар, послугу, за допомогою розповсюдження про них комерційно важливих відомостей через масові способи комунікації. Недолік Данн методу комунікації – метод не має на увазі безпосереднє спілкування з метою продажу, тільки інформування та залучення;

Стимулювання збуту (консьюмер промоушн) – метод просування, заснований на маркетингової діяльності, стимулюючої покупку товару споживачем. Недолік даного методу просування – короткочасність спонукальних заходів заохочення покупки або продажу товару або послуги.

Стимулювання торгових посередників – комплекс заходів, спрямований на підвищення ефективності взаємодії з учасниками маркетингового каналу (дистриб’юторської ланцюжка) від виробника до покупця продукції і метод просування товару і послуги з маркетингового каналу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Методи просування