Методи оцінки інвестиційних проектів

Оцінка окремих інвестиційних проектів проводиться простими і складними методами. Прості використовуються, як правило, для обгрунтування початкових варіантів і на їх основі попереднього відбору. До простих методів належать:

1. Окупність інвестиційних вкладень в часі. Цей метод дозволяє встановити час, в якому відбувається покриття витрат за рахунок фінансового надлишку (прибуток + амортизація).

Даний метод дозволяє вибрати з декількох варіантів такої, що надає можливість в найкоротший період часу повернути кошти, вкладені в його реалізацію.

2. Ступінь віддачі використаного капіталу, т. Е. Рентабельність вкладених коштів.

Прості методи оцінки використовуються тільки для попередніх розрахунків, оскільки вони не дозволяють врахувати зміни вартості грошових кінцевих результатів інвестицій після закінчення тривалого періоду. Оцінювати інвестиційні проекти з урахуванням фактору часу та зміни вартості грошових коштів дозволяють складні методи. До найбільш поширених у світовій практиці відносяться:

1) актуальна вартість фінансового надлишку (NPV);

2) внутрішня норма рентабельності (IRR).

Оцінка ефективності інвестиційних проектів на основі методу NPVзаключается в зіставленні дисконтируемой фінансових надлишків з інвестиційними витратами. Спочатку за допомогою дисконтної ставки прогнозовані фінансові надлишки кожного року доводяться до їх актуальною вартості. Потім вони підсумовуються і порівнюються із загальним обсягом обов’язкових витрат. Таким чином встановлюється різниця між цими величинами, яка складає основу оцінки ефективності кожного проекту. До вигідним відносяться ті, у яких сума дисконтованих фінансових надлишків покриває обов’язкові витрати. Чим вище рівень позитивної різниці, тим ефективнішим вважається даний проект.

Процедура визначення інвестиційних проектів методом IRR більш складна і здійснюється методом проб і помилок дисконтної ставки. Для кожної передбачуваної ставки визначається сума реальної різниці. Її позитивний результат ділиться на загальну суму відхилень і приймається за основу калькуляції IRR. Інвестиційні проекти визнаються ефективними, тоді коли, мінімальний рівень капіталу, який використовується на інвестиції, буде нижчим, ніж рівень відшкодування IRR. Доцільно встановить таку дисконтну ставку, яка буде нижче внутрішньої норми рентабельності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Методи оцінки інвестиційних проектів