Методи дослідження фондового ринку

Добре відомо, що стан фондового ринку безпосередньо позначається на економіці країни в цілому, її галузей, підприємств і кожного окремого взятого інвестора зокрема. Відомо безліч випадків, коли непрогнозована динаміка на фондовому ринку приводила до істотного кризи в економіці тієї чи іншої країни. Досить згадати кризу ринку Японії, після якого країна майже на двадцять років була вибита з гонки за лідерство. За різкою зміною на фінансовому ринку пішла глибока депресія.

Ось чому проблема аналізу фондового ринку є однією з найбільш пріоритетних для більшості дослідників і його учасників. При цьому сьогодні виділяться чотири основні методи:

1. Фундаментальний аналіз. Його особливість – в дослідженні загальних проблем, які дозволяють точно здійснювати довгострокові і великі вкладення в цінні папери. При цьому до основних завдань фундаментального аналізу можна віднести:

    – прийняття рішення з приводу майбутніх інструментів інвестування на підставі поточного рівня ризику і прибутковості, що цікавить цінного паперу; – аналіз економічного сенсу цікавлять на даний момент вкладень.

При цьому фундаментальний аналіз базується на двох головних гіпотезах:

    – перша має на увазі, що на прибуток тих чи інших активів можуть впливати не тільки внутрішні, а й зовнішні аспекти ринку; – у другій робиться наголос на той факт, що існує якась гіпотеза про можливість оцінювання реальної вартості фінансових активів на базі її порівняння з діючими на даний момент часу котируваннями. Таким чином, якщо акція (облігація) недооцінені, то їх потрібно купувати, а в зворотному випадку – продавати.

При цьому фундаментальний аналіз передбачає використання чотирьох основних моделей – імітаційних, економічних, імовірнісних і нейронно-мережевих. Є й інші, але вони практично не застосовуються на практиці.

2. Технічний аналіз. Особливість такого методу дослідження полягає в припущенні, що всі цикли і тенденції в динаміці курсової вартості активів на фондовому ринку повторюються. При цьому вивчення ринку проводиться зсередини, тобто без урахування зовнішніх чинників. Такий метод, як правило, виправданий при проведенні короткострокових прогнозів, коли необхідно більш точної знайти момент входу в ринок і здійснення операцій з тих чи інших активів.

В основі технічного аналізу лежать різні стратегії, які дозволяють приймати рішення на підставі різних фігур (утворюються завдяки руху ціни). До найбільш популярним паттернам (фігурам технічного аналізу) можна віднести – “плечі”, “голову”, “прапор” і так далі. Досвідчений трейдер по одному лише погляду на графік може визначити тип фігури і на підставі свого ув’язнення виконати ті чи інші кроки на ринку.

3. Теорія хаосу являє фондовий ринок, як одну з найбільш складних систем. Вона має на увазі, що в структурі фондового ринку є потужні нелінение зв’язку та рекурсивні петлі. При цьому до основних концепцій теорії хаосу можна віднести ті факти, що фондовий ринок:

    – не ефективний; – чи не знаходиться в постійному рівновазі.

До основних методів, які використовуються в даній теорії, відносяться нейронні мережі, методи нелінійної динаміки, роботи Петерса, Херста і так далі.

4. Теорія формування інвестиційного портфеля.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Методи дослідження фондового ринку