Метод ФІФО: особливості списання, переваги і недоліки

У разі застосування методу ФІФО, необхідно враховувати такі недоліки:

– по-перше, при обліку товарів інфляційні процеси в облік не беруться. Якщо витрачання матеріалів відбувається нерівномірно, то за вартістю першої партії можуть бути списані цінності, що надійшли за більшою ціною (наприклад, що подорожчали через інфляцію). В результаті отримані після розрахунків результати можуть виявитися нереальними – завищеними. У ряді випадків це може привести до неприємних наслідків;

– по-друге, при розрахунку методом ФІФО відбувається завищення податкових платежів і фінансових показників компанії. Таке можливо, якщо витрачання матеріалів проводиться нерівномірно, тобто різними обсягами в кожен із звітних місяців. Збільшення податкових виплат невигідно підприємству;

– по-третє, ускладнюється планування витрат компанії і погіршується процес управління підприємством. Керівник за фактом розрахунку отримує свідомо високі дані. У підсумку він становить некоректну політику подальшого розвитку компанії. Це може стати причиною негативних наслідків у майбутньому.

Щоб уникнути подібних проблем, метод ФІФО обов’язково береться до уваги при розробці політики підприємства і при складанні фінансових планів на майбутні періоди.

До переваг методу ФІФО варто віднести:

– простоту обліку. Застосування цього способу розрахунку дозволяє прискорити роботу бухгалтера і позбутися від усіх зайвих залишків за звітний період;

– зручність використання. Метод ФІФО особливо актуальний в тих компаніях, де прибувають товари використовується першими. Важливий момент – “допущення” бухгалтера. Якщо вони правильні і мають місце на підприємстві, то ФІФО буде вигідним і зручним. Даний фактор особливо актуальне для підприємств, що мають справу зі швидкопсувної продукцією;

– відмінні показники для залучення інвестицій. Якщо директор (керуючий) компанії (підприємства) приймає рішення залучити кошти в виробничий процес і зацікавити інвесторів, то метод ФІФО є найбільш вигідним і зручним (якщо порівнювати з іншими способами обліку).

Щоб зрозуміти відмінності методу fifo, досить оцінити його практичну цінність. Наприклад, на склад компанії надходять товари невеликими партіями. Кожна з них дорожчає через інфляцію. При цьому витрачання матеріалів проводиться нерівномірно. У підсумку під кінець місяця бухгалтер зобов’язується врахувати поточні залишки з кожної партії та витрачене у виробництві матеріали.

Якщо застосовувати звичайний спосіб, то бухгалтеру доводиться розраховувати залишки і витрати по кожній з партій. При цьому на наступний період залишки нікуди не діваються, вони накопичуються і ще більше ускладнюють життя фахівця при здійсненні розрахунків в майбутніх місяцях.

Застосування ФІФО – можливість для бухгалтера проводити списання першої партії в той період, коли матеріали були витрачені на підприємстві і головне – в обсязі цієї ж партії. По завершенні місяця залишки не зникають (мова йде про матеріали, що надійшли на склад підприємства), але їх облік проводиться за собівартістю крайней з кінця партії. Це спрощує розрахунки фахівця.

Особливе питання – списання продукції. У ряді випадків застосування методики ФІФО є чисто формальним. Тобто відпуск продукції здійснюється з урахуванням прийнятого рішення продавця (комірника), а облік товару відбувається за тією ціною, по якій була придбана перша (найстаріша) партія. З іншого боку, застосування методу fifo дозволяє побачити реальні витрати підприємства, простежити поточні інвестиції і провести розрахунок їх окупності.

Метод ФІФО є допустимим і відзначається в пункті 73 методички з бухгалтерського обліку запасів підприємства. В процесі списування товару за методом ФІФО, варто врахувати наведені нижче правила:

    Розраховуватися повинен не тільки витрата і прихід товару, а й наявність залишку на складі; В разі застосування звичайного ФІФО залишки враховуються лише один раз – після закінчення кожного з місяців; На практиці може використовуватися дві методики ФІФО – проста і модифікована.

Особливість останньої – облік “ковзної” вартості, а саме середньої ціни. Перерахунок середньої вартості проводиться щодня в момент відпустки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Метод ФІФО: особливості списання, переваги і недоліки