МЕТЕЛИЦЯ ЧИ ДІВЧИНА – Олександр Олесь (1878-1944) – ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ

Метелиця чи дівчина

З сусіднього села

Навколо подивилася

І хустоньку взяла.

З кишені білу хустоньку

Мережану1 взяла

І в танці закрутилася

Красуня із села.

Мороз, дідок рожевенький,

Мов яблучко в саду,

Всміхається, закоханий

В красуню молоду.

Та що він їй, старесенький,

Їй легіні2 в думках,

І сльози рясно котяться

В Мороза по щоках.

1Мережана – з ажурним візерунком. 2 Легіні – юнаки, парубки.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Яка пора року описується у вірші? 2. Яку б назву ви дали поезії Олександра Олеся? 3. Чи можна цю поезію назвати новорічною піснею? Чому? Доведіть свою думку. 4. Чи сподобався вам вірш Олександра Олеся? Якщо так, то чим саме?

Якщо ні, то чому? 5. Словесно намалюйте картину під назвою “Зустріч”, намагаючись передати красу зимового дня та настрій дівчини і дідуся Мороза.

Вправи і завдання

I. Як ви розумієте перші чотири рядки вірша? Перекладіть їх рідною мовою.

II. Утворіть звичайні форми іменників від зменшено-пестливих форм: хустонька, рожевенький, старесенький.

III. Якими іншими словами називає Олександр Олесь дівчину, Мороза? Підтвердіть свою думку словами із тексту вірша.

IV. Випишіть із поезії Олександра Олеся “Метелиця чи дівчина…” речення із порівняннями. Поясніть їх значення.

V. Складіть діалог, який міг би відбутися між дівчиною і дідусем Морозом.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

МЕТЕЛИЦЯ ЧИ ДІВЧИНА – Олександр Олесь (1878-1944) – ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ