Менше або більше

За рахунку натуральні числа називають по порядку:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ……
З двох натуральних чисел менше те, яке за рахунку називають раніше, і більше те, яке за рахунку називають пізніше. Число 4 менше, ніж 7, а число 8 більше, ніж 7.
Одиниця – найменше натуральне число.

Точка з меншою координатою лежить на координатному промені лівіше точки з більшою координатою.

Результат порівняння двох чисел записують у вигляді нерівності, застосовуючи знаки <(менше) і> (більше). Наприклад, 4 <7, 8> 7. Число 3 менше, ніж 6, і більше, ніж 2. Це записують у вигляді подвійного нерівності 2 <3 <6. Так як нуль менше, ніж одиниця, то записують 0 <1.

Багатозначні числа порівнюють так. Число 2305 більше, ніж 984, тому що 2305 – чотиризначне число, а 984 – тризначне. Числа 2305 і 1178 – чотиризначні, але 2305> 1178, тому що в першому числі більше тисяч, ніж у другому. У чотиризначних числах 2305 і 2186 порівну тисяч, але сотень у першому числі більше, і тому 2305> 2186.

Знаками ≤ і> позначають також результат порівняння відрізків. Якщо відрізок АВ коротше відрізка CD, то пишуть: АВ ≤ CD. Якщо ж відрізок АВ длиннее відрізка CD, то пишуть: АВ> CD.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Менше або більше