Медична інформатика

Ми живемо в епоху найширшого і дуже швидкого поширення комп’ютерних технологій і вдосконалення самих комп’ютерів і пов’язаних з ними інформаційних систем. Природно, що в такий період важко, а іноді й неможливо, об’єктивно оцінити, що відбувається і відокремити ускладнюється від прогресивного.

До чого ми прийшли?

У 1999 р в Росії було в середньому по три ПК зарубіжного виробництва на одне ЛПУ. При цьому вже сформувалися роздільні інформаційні простори систем охорони здоров’я, служб ГСЕН і ТФОМС. Останні дві структури були забезпечені комп’ютерами краще, ніж охорону здоров’я. Рішення про їх хоча б часткове об’єднання з урахуванням спільності розв’язуваних завдань так і “повисло в повітрі”. Яка сьогодні забезпеченість ЛПУ комп’ютерами, чи достовірно відомо, однак великі стаціонари і деякі поліклінічні центри вже досягли рівня необхідного насичення. За короткий термін зроблений дуже великий кількісний ривок.

Виникає природне запитання: як завантажені наявні ПК, чим вони зайняті, які завдання вирішують і які фактичні результати такої обширної комп’ютеризації? Цим проблемам було присвячено чимало представницьких конференцій і корисних нормативних документів. Систематично видається науково-практичний журнал “Лікар та інформаційні технології”.

Я зупинюся тільки на деяких питаннях, які, по-перше, зможуть зацікавити медичних працівників і, по-друге, може бути, спонукають кого-небудь з читачів взяти активну участь у їх вирішенні.

Трохи історії. Близько 30 років тому урядова комісія вивчила економічну ефективність впровадження АСУ в установи різних галузей народного господарства країни. У ряді установ вона виявилася близькою до нуля. Причина – фактичні правила управління не відповідали науково обгрунтованим рекомендаціям, вкладеним розробниками АСУ в їх інформаційну базу. Виникло питання: а чи не покінчити з цією затією взагалі і не припинити непродуктивні витрати на дорогу обчислювальну техніку? Узяв гору здоровий глузд, і від цієї пропозиції, на щастя, відмовилися.

Проте питання про ефективність АСУ в охороні здоров’я, АСУ ЛПУ і АРМов співробітників медичних установ залишається актуальним і нині. Тільки недавно введений в ужиток термін “автоматизована інформаційна система” (АІС) ЛПУ. Не викликає жодного сумніву практична корисність ПК на всіх рівнях оснащення співробітників практичних установ, наукових працівників і службовців органів управління. Немає сумнівів і в практичній корисності мережевих технологій – від локальних, територіальних і корпоративних мереж до Інтернету.

Комп’ютерна інформаційна технологія і електронний документообіг істотно економлять робочий час величезної кількості провідних категорій персоналу ЛПУ, вивільняючи його для професійної діяльності, зменшуючи кількість помилок, а також скорочуючи терміни підготовки всіх видів документів і їх проходження, що, також по ідеї, повинно поліпшити процеси управління. Все це настає не відразу, і ми сьогодні перебуваємо “в гущі подій”, де, крім очевидних досягнень, спостерігаються й очевидні помилки, які не залежать від труднощів, з якими зіткнулася вся система вітчизняної охорони здоров’я. На деякі типові помилки я і зупинюся.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Медична інформатика