“МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ” – ДРАМА-ПЕРЕСТОРОГА НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПІДТЕКСТ ТВОРУ, ЙОГО АНТИВОЄННИЙ ПАФОС Й АЛЕГОРИЧНИЙ СЕНС. “ЕФЕКТ ОЧУЖЕННЯ” ТА ІНШІ ОЗНАКИ “ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ” У ТВОРІ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: уміння сприймати чужу точку зору; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики твору; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: “ефект очуження”, “епічний театр”, драма-пересторога.

Обладнання: портрет Б. Брехта, видання його творів, словники літературознавчих термінів та енциклопедичні словники, ілюстративний матеріал із зображенням сцен війни.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

– Як відбулося становлення особистості Бертольта Брехта?

– У чому полягають особливості “епічного театру”?

– Що таке “ефект очуження” ?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. На запитання про те, що має показати глядачеві “Матінка Кураж…”, Бертольт Брехт відповідав: “Що на війні велику комерцію ведуть не маленькі люди. Що війна, яка є тією самою комерцією, але іншими засобами, знищує людські чесноти навіть у добропорядних людей…” Сьогодні ми спробуємо зрозуміти позицію драматурга й самостійно переконатись у його твердженні або спростувати його.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– П’‎єсу було написано у Швеції восени 1939 р. – у дні, що безпосередньо передували розпаленню війни в Європі. Згодом Брехт визнавав: “Коли я писав, то уявляв, що зі сцен декількох великих міст пролунає попередження драматурга, попередження про те, що хто хоче снідати з чортом, мусить запастися довгою ложкою Можливо, я виявив наївність, але я не вважаю, що бути наївним – соромно. Вистави, про які я мріяв, не відбулися. Письменники не можуть писати з такою швидкістю, з якою уряди розв’‎язують війни: адже щоб писати, потрібно думати. Театри занадто швидко підпали під владу великих розбійників. “Матінка Кураж та її діти” – спізнилася…”

Літературним джерелом п’‎єси стала повість німецького письменника часів Тридцятирічної війни Ганса Якоба Крістоффеля фон Гріммельсгаузена “Докладний і дивний життєпис страшенної ошуканки і бурлаки Кураж”. Ця повість разом із двома іншими повістями і знаменитим романом Гріммельсгаузена про Сімпліциссімуса є складовою циклу так званих “Сімпліцианських творів”. Однак, запозичивши у Гріммельсгаузена деякі мотиви (Тридцятирічну війну як історичне тло дії, образ маркітантки на ім’‎я Кураж тощо), Брехт написав цілком самостійну за сюжетом і проблематикою п’‎єсу.

Тридцятирічну війну (1618-1648) до середини XX ст. вважали найтрагічнішим періодом в історії Німеччини. Тому у переддень Другої світової війни вигнанець Брехт (але чи можна вигнати із серця Батьківщину?.. ) звернувся саме до неї, ніби передчуваючи, що нова війна буде значно страшнішою за ту, далеку…

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Маркітанти (від італ. mercatante – торговець) – дрібні торговці продовольчими товарами і предметами солдатського вжитку, що супроводжували війська в походах, на ученнях, маневрах і т. ін.; досить часто, особливо у Франції, ними були жінки – маркітантки. З’‎явилися ще в Давній Греції та Римі, найбільшого поширення набули в європейських феодальних арміях, коли було відсутнє централізоване постачання військ. Від XVIII ст. (у російській армії – з 1716 р.) права маркітантів регламентували спеціальні інструкції та статути; існували до початку ХХ ст.

3. Сюжет літературного твору. Стислий переказ змісту

4. Аналіз літературного твору (колективна робота за завданнями, сформульованими вчителем)

– Чому п’‎єса “Матінка Кураж…” містить 12 епізодів? (Число 12 неодмінно викликає біблійну алюзію щодо дванадцяти апостолів; це стосується не стільки раціонального, скільки чуттєвого боку, адже віра звернена якнайменше до раціонального.)

– Чому кожному епізоду передує ремарка, у якій ідеться про головну подію наступної сцени?

– Яку роль у п’‎єсі виконують зонги (пісні)?

– Чи можемо сказати про наявність у п’‎єсі кульмінації? Поясніть відповідь.

– Порівняйте перший і останній епізоди п’‎єси. Про що свідчать результати такого порівняння?

– Яке значення має “Пісня про велику капітуляцію”, яку виконує матінка Кураж? (Ця пісня – один з художніх прийомів “ефекту очуження”. За задумом автора вона мала перервати на стислий час дію, щоб дати можливість глядачеві подумати і проаналізувати вчинки нещасної та злочинної торговки, роз’‎яснити причини її “великої капітуляції”, показати, чому вона не знайшла в собі сили і волі сказати “ні” принципу “з вовками жити – по-вовчому вити”. Її “велика капітуляція” полягала в наївній вірі, що за рахунок війни можна було непогано нажитися.)

– Чи справді Б. Брехт мав слушність, стверджуючи, що сила раціо перевершує силу почуття?

– Які риси “епічного театру” наявні в п’‎єсі “Матінка Кураж та її діти”? (Риси “епічного театру”: викладення змісту на початку кожної картини; запровадження зонгів, що коментують дію; широке використання розповіді (наприклад, третя картина – торг за життя Швейцеркаса); монтаж, тобто поєднання частин, епізодів без їхнього злиття, що спричиняє потік асоціацій у глядача; параболічність; “ефект очуження”.)

– Чому полягає алегоричний сенс твору?

– Чому, працюючи над драмою-пересторогою, Б. Брехт звернувся до подій історичного минулого?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

– Як ви розумієте термін драма-пересторога? Прочитайте визначення у словнику літературознавчих термінів.

2. Постановка та розв’язання проблемного питання

– Чому п’‎єсу “Матінка Кураж та її діти” вважають твором-пересторогою? Чи актуальним є її зміст у наш час?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися характеризувати персонажів п’‎єси, дібравши цитати з тексту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ” – ДРАМА-ПЕРЕСТОРОГА НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПІДТЕКСТ ТВОРУ, ЙОГО АНТИВОЄННИЙ ПАФОС Й АЛЕГОРИЧНИЙ СЕНС. “ЕФЕКТ ОЧУЖЕННЯ” ТА ІНШІ ОЗНАКИ “ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ” У ТВОРІ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр