Матеріально-технічне забезпечення

Поняття матеріально-технічного забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення (МТО) є видом комерційної діяльності, яка забезпечує виробництво матеріально-технічними ресурсами.

Основною метою є надання матеріальних ресурсів виробництвам підприємств, у визначену договором місце.

Функції МТО:

1. Комерційні

Основні (покупка / оренда матеріальних ресурсів);
допоміжні:

А) Маркетингова – вирішення питань визначення та відповідного вибору постачальників;

Б) Юридична – правове забезпечення і захист прав власності, супровід ділових переговорів, укладення угод і моніторинг за їх виконанням.

2. Технологічні (рішення процесу доставки та зберігання матеріальних ресурсів, яким передують розпакування, консервація, заготівля матеріальних ресурсів і попередня їх обробка)

Види матеріальних ресурсів

Форми матеріально-технічного забезпечення

1. Транзитна – продукція поставляється споживачеві від підприємств-виробників, а закуплена продукція поставляється від постачальників в роздрібні точки.

2. Складська – продукція поставляється за допомогою проміжних і розподільних складських комплексів і терміналів.

Організаційна структура МТО

Форми організації управління МТО:

1. Централізована – передбачає виконання функцій єдиною службою МТО, що обумовлено територіальною цілісністю організації, вузькою номенклатурою матеріалів.

2. Децентралізована – припускає розосередження функцій, що обумовлене виробничою самостійністю підприємства, з обширною номенклатурою матеріалів.

3. Змішана – передбачає об’єднання попередніх форм.

Недоліки в організації МТО можуть привести до:

    Недовипуска продукції і тим самим зниження прибутку; Зростанню постійних витрат через простої при відсутності ресурсів; Випуску шлюбу; Зниження конкурентоспроможності продукції; Втрат через псування матеріалів в запасах.

Систематизація служб МТО передбачає три види структур управління:

1. Функціональна структура означає спеціалізацію підрозділів на виконанні певних функцій. Використовується підприємствами одиничного або дрібносерійного типу виробництва, з невеликою номенклатурою та обсягами матеріалів.

2. Відповідно до товарному принципу окремі підрозділи спеціалізуються на виконанні повного комплексу робіт з постачання матеріалами. Характерна для великосерійних і масових виробництв, з широкою номенклатурою і обсягом матеріалів.

3. Комбінована – означає, що в підрозділі на підприємстві функції виконує група фахівців з матеріальних ресурсів і зовнішньому ресурсозабезпечення. Внутрішні структурні підрозділи виконують внутрипроизводственное переміщення закріплених за ними матеріалів в силу спеціалізації підрозділів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Матеріально-технічне забезпечення