Масове виробництво: визначення

Поняття масового виробництва

Масове виробництво є формою організації виробництва, яка характеризується постійним випуском обмеженої кількості номенклатури, виробів з однаковим призначенням, конструкцією, технологічним типом, що виготовляються одночасно або паралельно.

Особливість даного типу виробництва – виробництво однорідної продукції у великих обсягах протягом тривалого періоду часу.

Ідеальний варіант масового виробництва – це виробництво, що забезпечує безперервність руху виробів по всіх операціях виробництва починаючи від запуску матеріалів до моменту виходу готової продукції.

Характерні риси масового виробництва:

1. Безперервність виробництва однакової продукції, де окремі одиниці або не мають відмінностей, або розрізняються окремими модифікаціями, в залежності від комплектації продукції, яка орієнтована на певного споживача.

2. Виготовлення деталей і компонентів на спеціалізованих підприємствах, які випускають однакову продукцію.

3. Використання спеціалізованого поточного складального виробництва, яке засноване на випуску продукції з уніфікованих деталей певної якості, типу і розміру, що надходять в певній послідовності на технологічну лінію.

4. Висока спеціалізація виробництва.

5. Обов’язкова процедура стандартизації та уніфікації деталей при подальшій комплектації і конструюванні.

6. Спеціалізація робочих місць до виконання певних операцій.

7. Автоматизований технологічний процес із застосуванням поточних методів роботи.

8. Прийняття на роботу не висококваліфікований персонал, який буде виконувати чітко закріплену за кожним операцію.

9. Виробничий цикл триває недовго.

10. Наявність безперервної диспетчеризації виробництва, використовуючи автоматизовані системи управління підприємством.

11. Автоматизований контроль якості, застосовуючи статистичні методи управління.

12. Планування виробничого процесу.

13. Використання всіх чинників продуктивності в комплексі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Масове виробництво: визначення