Марксизм, ревізіонізм і соціал-демократія

Батьком комуністичної ідеології вважається німецький філософ Карл Маркс, який розробив власну модель будівництва суспільства, засновану на принципі рівності класів і винищення буржуазії, як експлуататорського шару.

Вчення Маркса як основа комунізму
Грунтом для народження марксистської ідеології став промисловий переворот в Європі, в результаті якого гостро стало питання про права і свободи робочого класу. Ідеї соціалізму існували задовго до Маркса, проте він вважав, що існуючі соціалістичні принципи є ні чим іншим як штучно створеним буржуазією засобом маніпуляції пролетаріату.

Власну теорію про соціальний устрій суспільства, Маркс і його послідовники вважали науково обгрунтованої, і як підтвердження цьому перейменували її в комунізм. Комуністична ідеологія фактично тотожна соціалізму, її догматикою служить заперечення приватної власності та економічна рівність всіх людей.

Учення Карла Маркса стали головним двигуном соціалістичних революцій, організатори яких переслідували утопічні ідеї створити класово рівне суспільство.

Згідно з ученням марксизму, ідеальний, вищий людина це особистість, яка знайшла в собі сили відмовитися від матеріальних благ, керуючись у житті вищими ідеалами соціальної справедливості, а все своє існування і праця присвячувати виключно суспільному благу.

Багато в чому ідеї К. Маркса про ідеальний комуністі нагадують погляди його сучасника Фрідріха Ніцше про надлюдину. Послідовники обох філософів максимально намагалися втілити мрії своїх ідейних натхненників на початку 20 століття.

Ревізіонізм і соціал-демократія
Поняття ревізіонізму увійшло у філософські вчення, як наслідок критики теорії К. Маркса. Перші ревізіоністи, серед яких був знаменитий політик Е. Бернштейн, вважали, що вчення Маркса є радикальними і не несуть в собі ніяких демократичних принципів.

Замість того щоб знищити клас буржуазії як явище, ревізіоністи відстоювали позицію співпраці з заможними верствами, що позитивно позначалося б на розвитку і зміцненні пролетаріату. Яскравим прикладом повернення до ревізіоністської теорії є політика М. Хрущова, який всіляко намагався надати комунізму більш демократичною забарвлення.

На початку 20 століття на основі марксистських навчань виникає соціал демократичний політична течія, яка являє собою два напрямки: революційно радикальне (В. Ленін, Р. Люксембург) і реформаторське (Е. Бернштейн, К. Каутський).

Саме реформаторське протягом стало основою для становлення класичної європейської соціал – демократії, яка орієнтувалася на поліпшення життя робітничого класу, але гостро заперечувала революційні методи в досягненнях своїх цілей.

Основним завданням цих соціал демократів було створення рівного класового суспільства за допомогою оподаткування заможних верств, але аж ніяк не знищення останніх.

На відміну від революційно – радикальних сил, які захопили владу в Росії ще в 1917 році, соціал демократи зайняли керівні позиції значно пізніше – у розпал Великої депресії. Завдяки своїй ліберальної статечної політиці, представники реформаторського соціалізму змогли не тільки завоювати авторитет на політичній арені, але і надовго закріпиться на ній.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Марксизм, ревізіонізм і соціал-демократія