Маркетинг території

Маркетинг території – це маркетинг в інтересах території, її внутрішніх суб’єктів, а також зовнішніх суб’єктів, в увазі, засобах яких зацікавлена територія. У зв’язку з цим можна виділити:

Маркетинг територій, об’єктом уваги якого виступає територія в цілому, здійснюваний як всередині, так і за її межами;
маркетинг на (всередині) територіях, об’єктом уваги якого є відносини з приводу конкретних товарів, послуг та ін., здійснюваний в межах території.
До числа основних суб’єктів маркетингу території відносяться виробники того чи іншого продукту (товарів, послуг та ін.), Його споживачі (покупці, користувачі) і посередники.

Замовниками (інніціаторамі) маркетингу території можуть виступати органи управління, цілі сфери економіки, засоби масової інформації, компанії – природні монополії, тісно пов’язані з територією. Традиційно, активними учасниками маркетингу територій виступають виробники продуктів, основні засоби виробництва яких знаходяться на території.

Цілями маркетингу територій можуть вважатися:

Розширення участі території і її суб’єктів в реалізації міжнародних, федеральних, регіональних програм;
залучення інвестицій, осваеваемих на території;
залучення покупців і замовників на продукцію і послуги, вироблені на території;
підвищення привабливості вкладення, реалізації на території зовнішніх по відношенню до неї ресурсів;
формування і поліпшення іміджу території, її престижу, ділової та соціальної конкурентоспроможності;
стимулювання придбання і використання власних ресурсів території за її межами до її вигоди і в її інтересах.
Стратегії маркетингу територій. Виділяються чотири основні групи стратегій, націлених: на залучення резидентів, розвиток промисловості террітррііі, експорту регіональних товарів і послуг. Ці стратегії умовно можуть бути визначені, як:

Маркетинг іміджу території;
маркетинг привабливості (інвестиційної, скажімо);
інфраструктурний маркетинг;
маркетинг населення, персоналу.
Дивись термін в словнику маркетолога “територіальний маркетинг”
Реалізація плану маркетингу території – процес перекладу планів маркетингу території в дії, щоб забезпечити досяг-ня маркетингових цілей. Система реалізації плану маркетингу тер-ритор складається з взаємопов’язаних елементів – програм дії, організаційної структури, людських ресурсів, управлінського клі-мату, культури організації, систем рішення і заохочень.

Продукт маркетингу території – територія, що має свої конкурентні переваги і недоліки. Територіальний маркетинг виявляє і частково створює унікальні властивості регіону як товару, які мо-гут бути корисні для споживачів: для підприємців – близькість ринків збуту, кваліфікація робочої сили, умови підприємництва, для туристів – кліматичні умови, пам’ятки, для інвесторів – ціни на нерухомість, отработанность процедур купівлі-продажу титулів власності.

Регіональний маркетинг – це процес виявлення, створення і реалізації передумов формування екологічно та соціально-орієнтованої регіональної політики з метою формування максимально сприятливого середовища виробництва і життєдіяльності, здійснюваної, як в регіоні, так і поза ним.

Маркетинг місця – вид маркетингу, який використовується з метою створення, підтримки або зміни думки або відносини клієнтів до окремих місцях. Маркетинг місця включає маркетинг зон господарської діяльності (місце розташування заводів, магазинів, контор тощо), маркетинг місць відпочинку (залучення відпочиваючих і туристів в конкретні міста, райони, країни); маркетинг житла і маркетинг інвестицій в земельну власність (облаштування і продаж земельних ділянок як об’єктів вкладення капіталу).

Маркетинг країни – діяльність, орієнтована на підвищення (підтримання) її іміджу, привабливості для інших країн, їх господарюючих суб’єктів, інших соціальних інститутів і населення, престижу в міжнародних організаціях.

Маркетинг пам’яток – стратегія маркетингу території, спрямована на підвищення привабливості даної території для людини шляхом використання архітектурних, економічних, екологічних, культурних, спортивних і т. д. пам’яток.

Маркетинг інфраструктури – стратегія маркетингу території, що має на меті підвищення ступеня цивілізованості проживання, розвитку та господарювання на даній території як довгострокової конкурентної переваги території.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Маркетинг території