Марка

Марка в маркетингу – в широкому сенсі те саме, що бренд – знак, символ, назва (поєднання окремих букв, цифр, слів), малюнок (графічні символи, поєднання кольорів, у вигляді кольорової графіки) і їх комбінація, що ідентифікують товар в очах покупця і споживача по відношенню до продавця або виробника і диференційні його від товару конкурентів. Марка включати в себе ім’я марки, марочний знак і товарний знак, цінність, значимість, відмінні риси.

Стосовно до марки в маркетингу розрізняють торговельну марку, марку послуг, а також пов’язані з маркою товарний знак, логотип.

Товарний знак – це просто позначення, здатне відрізняти одні товари і послуги від однорідних товарів і послуг інших виробників.

Торгова марка (бренд), марка послуг – це іміджевий образ, який виникає в свідомості споживача при вигляді товарного знака.

Торгова марка (товарна марка) – індивідуалізації товару або його виробника (продавця), за допомогою позначення на товарі або упаковці, що проставляється виробничими і торговими підприємствами. Торгова марка – це поняття ширше, ніж марка, що включає як сам товарний знак (марку), так і все те, що знають і думають про марку споживачі.

Марка послуг (сервісна марка) – по совій суті те ж саме, що торгова марка, тільки існуюча не на ринку продажу товарів, а на ринку надання послуг (сервісних послуг) – словесне назва або графічний символ послуги, так і все те, що знають і думають про марку споживачі послуг.

Деякі маркетологи вважають термін марка, звернений до ідентифікатора товару для споживачів, що не відображає суті, вважаючи за краще замість нього “бренд”. Однією з найважливіших особливостей бренду є стабільність, стійкість, тривала “збереження” його образу в уявленнях споживачів, що досягається в тому числі і засобами рекламного впливу на покупця і споживача. Термін марка, незважаючи на своє латинське походження, сприймається як більш “вітчизняний” термін маркетингу, ніж “бренд” або довге словосполучення “товарна марка”.

Поняття “марка” часто застосовують щодо знакової, іміджевої, “марочної” продукції: винної продукції – говорять про марочних винах і т. п.; автомобілів – марка автомобілів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Марка