МАРІЯ (1859) – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Ще ближче до Всевишнього стоїть головна героїня поеми “Марія”. У цьому творі на матеріалі біблійної міфології осмислено такі проблеми людського буття, як духовність людини, сенс її життя, який полягає в любові до людей, служіння всім стражденним.

Основне джерело поеми – євангельська легенда про Марію, Йосифа й Ісуса. Т. Шевченко уникає зображення суто містичних сюжетів, замінюючи їх реалістичними подіями. На думку поета, саме мати – головна вихователька й учителька добра й любові до людей; це її життєве покликання. Так зображено Марію – ідеальну, але стражденну матір, через те, що вона покритка, яку Йосип, по-батьківськи люблячи, урятував від побиття камінням, одружившись із нею. Тут варто процитувати слова І. Франка про ідеал жінки-матері: “Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив такий високий і такий щиро людський ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко. Не посвячення своєї людської індивідуальності для мужчини, але найвище натуження тої індивідуальності для діл милосердя, переможення власних терпінь, забуття власних ураз, де йде о службі високій і піднеслій ідеї – добра загалу, добра людськості, – то ідеал жінки, який полишив нам у спадщину Шевченко.

Тож не дивно, що найвищий дотеперішній здобуток людськості на полі моральнім, велику ідею любові ближнього, сю основну ідею християнства, Шевченко вважав ділом жінки – Марії, Матері Ісусової”.

Після розп’яття Ісуса Марія в болях і скорботі знаходить сили надихнути апостолів; слабка й змучена, вона не втрачає віри й, підхопивши добро, не дає його зупинити – сприяє порятунку людства, яке вбило її дитину, отже, покритка стає Покровою – захисницею стражденного світу.

1 Архі – префікс, за допомогою якого виражають найвищий ступінь ознаки, що міститься в другій частині слова.

П. Батоні. Мадонна з Немовлям

Образи синів у поемах символізують майбутнє: Катерина зреклася добра, довіреного їй Всевишнім, Ганна рятує й виховує свого сина, а Марія не тільки рятує своє Дитя, а й виховує його та навіть продовжує справу Сина після загибелі, тобто творить духовне добро для нас і майбутніх поколінь.

Т. Шевченко. Катерина

Рафаель. Сикстинська Мадонна

8. Розгляньте репродукції картин і виконайте завдання.

A. Коротко опишіть зображене на репродукціях картин.

Б. З’ясуйте спільні мотиви цих робіт.

B. Дослідник О. Сидоров зауважив, що в картині “Катерина” Т. Шевченко “майже точно копіює ноги “Сикстинської Мадонни” Рафаеля”. Поміркуйте, з якою метою це зробив Т. Шевченко.

9. Виконайте завдання.

1. За родовою характеристикою твори Т. Шевченка “Катерина”, “Наймичка” і “Марія”

А епічні

Б ліричні

В ліро-епічні

Г драматичні

2. Марко, Настя, Трохим – герої твору

А “Катерина”

Б “Наймичка”

В “Марія”

Г “Сон” (“На панщині пшеницю жала…”)

3. Установіть відповідність.

Назва твору

Уривок із твору

1 “Катерина”

2 “Наймичка”

3 “Марія”

4 “Сон” (“На панщині пшеницю жала.”)

А Все упованіє моє

На Тебе, мій пресвітлий раю…

Б Настане суд, заговорять

І Дніпро, і гори!

В Пішла в снопи, пошкандибала

Івана сина годувать.

Г “… Прости мене, мій синочку!

Я… я твоя мати”.

Д Берлин рушив, а Івася

Курява покрила…

4. Коротко перекажіть сюжет поеми “Катерина”. У якому сюжетному елементі події розгортаються найдинамічніше? Чому?

5. Визначте основну думку поеми Т. Шевченка “Наймичка”.

6. По-різному вчинили в подібних обставинах Катерина й наймичка в однойменних поемах Т. Шевченка. Чому ж тоді вони обидві викликають у читача переживання й співчуття?

7. Яку біблійну легенду взято за основу сюжету поеми “Марія”?

8. Визначте основну ідею поеми Т. Шевченка “Марія”.

9. Як еволюціонує образ матері-покритки в поемах Т. Шевченка?

10. У якій із трьох аналізованих поем жіноча доля втілена романтично, у якій – реалістично-побутово, а в якій – із символічним узагальненням? Обгрунтуйте свою відповідь.

11. Поміркуйте, що спільного в названих поемах, а що їх розрізняє.

12. Розгляньте репродукції картин Т. Шевченка. Що спільного в них? Яка з картин найемоційніша? Аргументуйте свою думку.

10. Виконайте домашнє завдання.

Дослідіть і порівняйте мовні особливості поем Т. Шевченка “Наймичка” та “Марія” за поданим планом.

План

1. Лексичні особливості.

2. Тропи.

3. Синтаксичні особливості (прості чи складні речення, сполучникові чи безсполучникові конструкції, інверсовані речення, монологи, діалоги тощо).

Лірика періоду арешту, заслання й останніх років життя поета

1. Прочитайте вірші “Доля” та “Росли укупочці, зросли…” і короткий огляд цих творів. Кількома реченнями перекажіть основні думки.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

МАРІЯ (1859) – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА