Максим Рильський. Осінь-маляр із палітрою пишною, Люби природу не як символ. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

Мета: ознайомити учнів з поезіями М. Рильського, учити їх розуміти й аналізувати пейзажну лірику, її настрої; розвивати навички виразного читання, уміння висловлювати свої враження від прочитаного; виховувати почуття прекрасного, любов до природи, бережне ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Засоби навчання: підручник, портрет письменника, ілюстрації до творів, музичні та художні пейзажні етюди на тему “Осінь”, мультимедійні засоби, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

_________________________________________________

_________________________________________________

II. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальна бесіда за питаннями.

– Де і коли народився М. Рильський?

– Що вам відомо про його родину?

– Хто для малого Максима був моральним авторитетом?

– У якому віці він написав перший свій вірш?

– Яку назву мала перша збірка віршів Максима Рильського?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Виразне читання учнями поезії “Дощ”.

Бесіда.

– Яка тема цього вірша?

– Сформулюйте основну думку твору.

– Порівняйте картини, зображені поетом, з вашими ілюстраціями. Що в них спільного і чим вони відрізняються?

– Які ви дібрали прикмети, загадки, прислів’я та приказки про дощ?

_________________________________________________

_________________________________________________

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння

Учитель. Яка прекрасна наша Батьківщина! Будь-якої пори року вона милує очі то яскравими барвами літа, то золотом осені, то казковою білістю зими, то буйним цвітом весни.

– Яка ваша улюблена пора року? Чому?

Перегляд ілюстрацій; прослуховування музичних етюдів на тему “Осінь”; аналіз настрою, який вони відтворюють.

Учитель. “Природа і її краса, – писав М. Рильський, – повсякчасно супроводить літературу і мистецтво, протягом багатьох століть становить незмінну і дуже важливу складову частину поезії, живопису, музики”.

_________________________________________________

_________________________________________________

Складання асоціативного грона.

_________________________________________________

_________________________________________________

IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Учитель. Осінь – улюблена пора року Максима Рильського, його навіть називали співцем осені. Цій порі поет присвятив цілий ряд віршів, які об’єднав у цикл поезій під назвою “Осінні пісні”. Про один з віршів цього циклу говоритимемо на сьогоднішньому уроці.

_________________________________________________

_________________________________________________

Виразне читання поезії “Осінь-маляр…” (учителем і учнями).

Бесіда за питаннями.

– Чи сподобалася вам поезія?

– Чому осінь автор називає малярем?

– Що таке “палітра”? (1. Чотирикутна або овальна дощечка, на якій живописець змішує і розтирає фарби. 2. Сукупність, сполучення кольорів, характерне для окремої картини, творчості художника). З яким значенням це слово вжито у вірші?

– Що ви “бачили”, “чули”, слухаючи вірш?

– Яким настроєм пройнята поезія?

– Який художній засіб лежить в основі вірша? (Персоніфікація). Назвіть інші тропи. Як вони впливають на читацьке сприйняття поетичних образів?

– Пригадайте, що таке строфа. Які особливості строфи у цій поезії?

– Людина з яким характером могла, на вашу думку, написати такий твір? (Та, що любить природу, вміє спостерігати, бачити незвичайне у звичайному; та, яка добре знає мову і вміє користуватися всіма її багатствами).

– Доберіть синоніми до слова “маляр”. (Художник, живописець, пейзажист, митець, майстер пензля).

– Чи любите ви осінь?

– Який заголовок дібрали б ви до цього вірша?

_________________________________________________

_________________________________________________

Учитель. Краса навколишнього світу, одвічна загадковість природи – невичерпне джерело натхнення для поетів. У своїх віршах Максим Тадейович не тільки захоплювався красою довкілля, але й висловлював свій погляд на те, якими повинні бути взаємини людини і природи. Про це йдеться у творі “Люби природу не як символ”.

_________________________________________________

_________________________________________________

Фізкультхвилинка.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Виразне читання вірша.

Словникова робота.

Символ – умовне позначення якогось предмета чи явища, наприклад: Хліб-сіль – символ гостинності, Калина – символ України.

Порив – 1) нестримне бажання, прагнення зробити що-небудь, досягти певної мети; потяг до чогось; 2) приплив енергії; піднесення, запал.

Папіряний – паперовий.

Естет – 1) прихильник відірваного від життя “чистого мистецтва”; 2) прихильник усього прекрасного, витонченого.

Гармонійність, гармонія – поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей предметів чи явищ.

_________________________________________________

_________________________________________________

Аналіз поезії за питаннями.

– До кого звертається ліричний герой вірша (особа, від імені якої передаються спостереження, переживання)?

– Якою ви собі уявляєте цю людину?

(Складання характеристики ліричного героя: молодий, закоханий у природу, тонко її відчуває, добрий, завзятий…)

– Які емоції, почуття хвилюють ліричного героя?

– Як ви розумієте слова “Люби природу не для себе, люби для неї”?

– А як люди ставляться до навколишнього світу? Наведіть приклади.

– Розкрийте зміст 2 строфи.

– Прокоментуйте рядки 3 строфи.

– У яких рядках висловлено головну думку вірша? Як ви розумієте ці слова? (Людина – це частинка природи, тому кожен з нас має відчувати свою єдність з рідною землею. Ми не повинні панувати над природою так, як завойовник панує над чужим народом. Адже вона нам захисник і добрий друг, наша мати. Гармонійності світу, наповненості людської душі багатством природи – ось чого прагнув поет і до чого закликав своїх читачів)

– Які художні засоби використано у вірші?

_________________________________________________

_________________________________________________

V. Узагальнення і систематизація знань.

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Як кожен повинен цінувати красу довкілля, берегти природу?

_________________________________________________

_________________________________________________

Складання сенкану.

– Скласти сенкан на тему “Природа”.

Природа.

Багата, щира.

Чарує, хвилює, манить.

Життя дарує мені й тобі.

Мати.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

– Що нового ви дізналися на уроці?

– Які види роботи були для вас найцікавішими?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Вивчити один з віршів напам’ять (на вибір).

– Скласти сенкан на тему “Осінь”.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Максим Рильський. Осінь-маляр із палітрою пишною, Люби природу не як символ. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям