Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом

Для отримання спектру магнітного поля прямого провідника зі струмом провідник пропускають крізь лист картону. На картон насипають тонкий шар залізної тирси, і тирсу злегка струшують. Під дією магнітного поля залізні ошурки розташовуються по концентричних колах. По дотичних до них розташуються і магнітні стрілки навколо такого провідника зі струмом.

Таким чином, лінії магнітної індукції магнітного поля прямолінійного струму являють собою концентричні кола, розташовані в площині, перпендикулярній до провідника, з центром на осі провідника. Напрямок ліній індукції визначається правилом правого гвинта: якщо повертати головку гвинта так, щоб поступальний рух вістря гвинта відбувалося вздовж струму в провіднику, то напрямок обертання головки вказує напрямок ліній магнітної індукції поля прямого провідника зі струмом.

На малюнку 1, а прямолінійний провідник зі струмом розташований в площині малюнка, лінії індукції – в площині, перпендикулярній малюнку. На малюнку 1, б зображено переріз провідника, розташованого перпендикулярно площині малюнка, струм в ньому спрямований від нас (це позначається хрестиком “х”), лінії індукції розташовуються в площині малюнка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом