Магній та його сполуки

Електронна конфігурація атома магнію 1s22s22p63s2.

Магній Mg – легкий сріблясто-білий метал, досить стійкий до окислення, так як на повітрі покривається захисною плівкою окису. Магній надходить в лабораторії у вигляді порошку або стрічок.
Магній є найсильнішим відновником. Якщо магниевую стрічку підпалити, то вона швидко згорає зі сліпучою спалахом, розвиваючи високу температуру. Тому магнієві спалахи застосовуються у фотографії, у виготовленні освітлювальних ракет, при підпалюванні термітних сумішей і т. Д. При горінні магнію, як і інших лужноземельних металів, утворюється його окис:
2Mg + O2 = 2МgO
При горінні магнію розвивається така висока температура, що він може горіти навіть у двоокису вуглецю, розкладаючи її:
2Mg + СО2 = 2MgO + С
При горінні на повітрі поряд з окисом магнію утворюється нітрид магнію:
3Mg + N2 = Mg3N2
Магній є більш активним металом, ніж водень, тому може реагувати з водою, витісняючи з неї водень:
Mg + 2Н2О = Mg (OH) 2 + Н2 або Mg + Н2O = MgO + Н2
Реакція краще відбувається з гарячою водою. З кислотами магній реагує досить бурхливо, витісняючи водень.

– Складіть самостійно рівняння реакції.

Металевий магній широко використовується при виготовленні легких сплавів. Прикладом може служити сплав “електрон”, що містить 80% Mg, 10% Al, 6% Zn, 0,2% Мn та інші добавки. Цей сплав застосовується в авто – в авіабудуванні.
Серед кисневих сполук магнію потрібно відзначити окис магнію MgO, звану також паленою магнезією, яка застосовується у виготовленні вогнетривких цеглин, так як її температура плавлення 2800º. Використовується палена магнезія і в медичній практиці.
Гідроокис магнію Mg (OH) 2 є типовим підставою: вельми мало розчиняється у воді.

Серед солей особливий інтерес представляє хлорид магнію MgCl2, що широко застосовується при електролітичному отриманні магнію. У природі хлорид магнію зустрічається у складі мінералу карналлита KCl – MgCl – 6Н2O, звідки і витягується.
Карбонат магнію, або біла магнезія, зустрічається в природі у вигляді мінералу магнезиту MgCO3, а також входить до складу деяких гірських порід, наприклад доломіту MgCO3 СаСO3 в з’єднанні з карбонатом кальцію. З них і отримують прожарюванням чисту палену магнезію.
MgCO3 = MgO + CO2
У природних водах зустрічається бікарбонат магнію Mg (CO3) 2, що надає воді жорсткість, про що докладніше сказано нижче.
Цікавими силікати магнію – тальк 3MgO – 4SiO2 – Н2O і азбест CaO – 3MgO – 4SiO2, що володіють високою вогнестійкістю. Азбест має волокнисту будову, тому його можна прясти і виготовляти з нього спецодяг для роботи при високих температурах. Карбонати і силікати магнію в воді нерозчинні.

■ 47. Чим пояснити порівняльну стійкість магнію до окислення на повітрі? (Див. Відповідь)
48. Перерахуйте хімічні властивості магнію, привівши рівняння реакцій.
49. Напишіть рівняння реакцій (в молекулярній та іонних формах), за допомогою яких можна отримати сульфат магнію всіма відомими способами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Магній та його сполуки