М. БУЛГАКОВ “МАЙСТЕР І МАРГАРИТА”. “МОСКОВСЬКІ” ТА “ЄРШАЛАЇМСЬКІ” РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті, філософсько-етичну проблематику літературного твору; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: хронотоп.

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману “Майстер і Маргарита”, ілюстративний та роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Без роману майстра про події в Єршалаїмі концепцію Булгакова не була б реалізовано, зокрема, зло не було б покарано. Адже добро перемагає лише в “єршалаїмських” розділах: Пілат – носій “тоталітарної свідомості”, відданий посіпака імператора Тиберія, зрештою розкаявся і майже через дві тисячі років отримав прощення за злочинну страту Ієшуа (звісно, за концепцією М. Булгакова). Натомість у Москві після зникнення Воланда та його слуг нічого не змінилося: так само пишуть доноси та переслідують невинних, так само беруть хабарі за посади чи ролі у виставах, ті самі нездари-підлабузники з членськими квитками Спілки письменників проголошують себе літераторами, і (що значно гірше) суспільство вважає їх майстрами пера… Тоді постає питання: навіщо автор переплів ці частини і що в них спільного?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Очікуваний результат

Схема будови роману “Майстер і Маргарита”

М. БУЛГАКОВ МАЙСТЕР І МАРГАРИТА. МОСКОВСЬКІ ТА ЄРШАЛАЇМСЬКІ РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВЯЗКУ   ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Хронотоп (від грец. chronos – час, topos – місце) – взаємозв’‎язок часових і просторових характеристик зображених у художньому творі явищ. Час у художньому світі (творі) постає як багатовимірна категорія, у якій розрізняють фабульно-сюжетний час та оповідально-розповідний час.

2. Вступне слово вчителя

– Як ви вже знаєте, у романі “Майстер і Маргарита” таких хронотопів щонайменше три. По-перше, це Москва 1920-1930-х рр.: саме там відбувається наше перше знайомство з Берліозом, Іваном Бездомним і Воландом, саме “московським” розділам відведено найбільше (понад половину) місця в тексті “Майстра і Маргарити”, саме з Москви відлітає у вічний космос Воланд зі своїм почтом. По-друге, це Єршалаїм на початку нашої ери. Саме тут ми вперше зустрічаємося з Понтієм Пілатом, який вийшов “у білому плащі з кривавим підбоєм” (символ деспотичної влади: білої зовні, але кривавої за своєю прихованою суттю) “в криту колонаду… палацу Ірода Великого”, де розгортаються події: страта Ієшуа Га-Ноцрі, зрада та покарання Іуди. По-третє, це космічний хронотоп: вічний часопростір, місячна доріжка, на якій герої “московських” розділів зустрічають героїв розділів “єршалаїмських”, а також розставляються крапки над “і” в багатьох питаннях і сюжетних лініях

3. Дослідницько-аналітична робота (у групах)

– У групах проаналізуйте “московські” та “єршалаїмські” розділи роману М. Булгакова та художні засоби зв’‎язку цих частин. Дайте відповіді на вміщені на картках вашої групи запитання

Картка № 1

– З якою метою Воланд прибув до Москви? Яких він дійшов висновків?

– Кого, як і за що покарали Воланд і його почет?

– Як Воланд і його почет потішилися над московською публікою? Які риси людей при цьому виявилися?

– Як реагував “вищий московський світ”, “бомонд” на різні нещастя з іншими людьми, навіть тими, перед якими вони раніше плазували?

– Які прикмети дійсності 1930-х рр. викрито у творі М. Булгакова?

Картка № 2

– Як поводиться римський прокуратор під час допиту? Чому Понтій Пілат ухвалює рішення про страту Ієшуа?

– Коли прокуратор повністю усвідомив свою провину? Чи винен Понтій Пілат у загибелі Ієшуа?

– Перечитайте сон Понтія Пілата У чому полягає пророцький зміст цієї частини?

– У чому, за переконаннями Ієшуа, полягає істина?

– У чому полягає своєрідність “Євангелія від Булгакова”?

Картка № 3

– Які філософські джерела використав М. Булгаков у своєму романі?

– За що покарано Понтія Пілата? Яким є це покарання?

– Від кого і чому Понтій Пілат отримує прощення?

– Як винагороджено майстра та Маргариту? Чому вони не отримали світла?

– Хто в романі має найбільшу владу? Чому?

4. Представлення результатів роботи груп

5. Бесіда-узагальнення

– Які засоби використав автор для того, щоб об’‎єднати розділи роману? (Майже дослівні повтори тих самих речень наприкінці попередніх і на початку наступних розділів; стрижневий, об’‎єднувальний текст – мотив спеки; образи Понтія Пілата та Воланда.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод “Прес”

– Продовжте одне речення з-поміж запропонованих.

– Найсмішнішим у “московських” сценах мені здалося… .

– Не лише сміх, а й сум викликають у романі епізоди… .

– Від часів Булгакова люди змінилися (не змінилися)… .

– У романі було винагороджено… .

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати образи Воланда та його почту.

2. Індивідуальне (для охочих): переглянути екранізації роману “Майстер і Маргарита”.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 25

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Мозковий штурм”

<…>

2. Визначення системи образів літературного твору

<…>

3. Визначення жанру літературного твору

<…>

4. Постановка та розв’язання проблемних питань

– Знайдіть у 2-му розділі “Понтій Пілат” слова, що розкривають багатогранне розуміння автором проблеми особистості та влади. (“Серед іншого я казав, – розповідав арештант,- що будь-яка влада – це насильство над людьми і що надійде час, коли не буде влади ні кесарів, ані жодної іншої влади. Людина перейде в царство істини та справедливості, де взагалі непотрібна ніяка влада”.)

– Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Обгрунтуйте своє твердження.

– Як радянська влада обмежувала діяльність митців? Які ви можете навести приклади обмеження прав людини у наш час? (Варіанти відповідей учнів.)

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 28

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Роман “Майстер і Маргарита” можна водночас вважати і фантастичним, і філософським, і любовно-ліричним, і сатиричним. Булгаков дає нам “роман у романі”. Обидва вони об’‎єднані ідеєю пошуків етичної істини та боротьби за неї. У романі немає жодних випадковостей: усі образи, усі події пов’‎язані, випливають одне з одного або доповнюють одне одного, є “ключем” для розкриття основної ідеї Отже, коли ми говоримо про цілісність роману, постає цілком закономірне запитання: “Який образ роману ми можемо назвати “ключовим”? Чому?” Про це поговоримо сьогодні.

2. Постановка проблемного питання

– Що робить Понтія Пілата головним героєм булгаковської інтерпретації біблійного сюжету?

Тему уроку та проблемне питання учні записують до зошитів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

М. БУЛГАКОВ “МАЙСТЕР І МАРГАРИТА”. “МОСКОВСЬКІ” ТА “ЄРШАЛАЇМСЬКІ” РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст