Людина, індивід, особистість

Поняття людина.

Людиною є представник виду Homo sapiens. Як сказав Д. Дідро: людина – це найвища цінність, тому вивчення людини є найбільш цікавим. Людина – це єдиний творець культурних досягнень на землі, заснованих на нейробіологічних механізмах людського тіла. Розвиток техногенної цивілізації дозволяє розвивати і людську культуру представника Homo sapiens, тому що людина пов’язаний з навколишнім природним середовищем, зв’язками з громадськістю, космосом і т. д. Будучи продуктом біологічної еволюції, людина здатна відтворювати еволюцію всього Всесвіту в інформаційному аспекті. Соціально-діяльна універсальне розвиток дозволяє людині зберігати тісний взаємозв’язок між соціальними, фізичними, біологічними та космічними явищами і факторами.
Людина, в першу чергу, є пластичним істотою, яке несе в собі сліди біогенетичної, соціокультурної і космофізичних еволюції. В ході розвитку історії людства в усі часи найбільш заплутаним є загадка людської природи. У зв’язку з цим було проведено безліч досліджень і висунуто безліч концепцій пізнання людської сутності. Однак єдиного точного думки знайдено не було, оскільки люди розрізняються не тільки зовні, але і своїми внутрішніми якостями. Можливим є тільки виділення людської раси, об’єднуючи деяких представників. Соціальні та природні науки роблять спроби зрозуміти людську поведінку і сутність людини. Дана проблема найбільш актуальна в сучасному світі.

Поняття особистості.

Поняття особистість в человекознании є найбільш значущим і складним. Дане поняття означає персону як цілісне істота, що грає соціально значиму роль. За європейськими традиціями особистість розглядається як особа, що позначає душу самої людини і його духовні якості. Поняття особистість асоціюється з категоричним імперативом людської гідності, що є головною складовою нашої цивілізації. Особистість має індивідуальні соціальні якості, які формуються в ході історичної діяльності і суспільних відносинах. Головна сутність визначається соціальними якостями. Тільки що народжена дитина вже є індивідуумом, які не мають людської індивідуальності, оскільки не здатний на самостійну індивідуальну діяльності. Тільки з віком набувається соціальна особистість і здатність самостійно обирати життєвий шлях і розвиватися індивідуальними методами. Сутність індивідуальності полягає в самостійності кожного індивіда і його здатності бути самим собою в сфері соціальної системи. Найважливішою роллю вроджених задатків і особливостей розвитку кожного індивіда є опосередкованість соціальними факторами. В процесі динамічного впливу безлічі якостей формуються власні особистісні характеристики всіх сфер життєдіяльності. Само по собі розвиток індивідуальності є необхідністю для руху прогресу в історії людства. Удосконалення і індивідуалізація особистості пов’язані з перетворення суспільства, взаємодопомогою в суспільстві і умовами співпраці.

Поняття особистість як динамічна цілісна система здатна висловити індивідуальні здібності діяльності і знань людини. Особистість становить діалектичну єдність особливого класового, загального соціально-етичного, окремо-індивідуального і національного, оскільки являє собою діяльність індивіда, як суб’єкта і соціального феномену, що реалізує себе в соціальному спілкуванні. Залежно від прояву особистісних якостей людини можна судити про його позитивних і негативних моральних і духовних якостях.
Поняття індивіда.

Поняття індивід розглядається як конкретна людина, тобто одиничний представник з усього людського роду або будь-якої соціальної групи. Ця характеристика дозволяє відокремлювати одну людину від групи інших. Поняття індивід дозволяє наділити людину всім багатством неповторних і унікальних його особистісних якостей. Індивідуальні властивості виражають особистісні якості індивіда. У сучасному світі увагу особливо гостро приділяється пренатальної спільності, тобто формування відносин між матір’ю і плодом. Вона має обмеження між часом зачаття і часом народження, а також включає в себе всі існуючі відносини зі світом, як уявні, так і реальні. Дані часові межі задаються культурою, яка існує в даний момент часу і визначаються на весь період існування індивіда. Доведено, що плід швидше і краще освоює всі звернення і впливу до нього. На другому місяці вагітності у плода починає формуватися центральна і периферична нервова система, ембріон починає реагувати на біль і намагається відсторонитися від світла, який спрямований безпосередньо на живіт матері. П’ятимісячний ембріон здатен чути гучні звуки, реагувати на ласки і слова, лякатися або сердитися. Таким чином, поведінка зародка повністю залежить від настрою вагітної., В результаті чого на даному етапі починається формування емоційним та інтелектуальним життя дитини. Так, індивід розвивається у внутрішньоутробному періоді. Таким чином, можна зробити висновок, що поняття індивід формується при зародженні, і з цього моменту новонароджений вже має яскраво виражену індивідуальність.
Співвідношення понять: людина, індивід, особистість.

Співвідношення понять людина, індивід, особистість досліджувалося досить тривалий час, оскільки вони є взаємозамінними поняттями. Вище ми ознайомилися з даними поняттями більш конкретно. Людина – це істота, яка укладає в собі єдність і співвідношення психічних, біологічних і соціальних рівнів, що формуються шляхом успадкованого і купується в перебігу життєдіяльності. Будучи найвищою сходинкою розвитку на всій земній кулі, він визначається як цілісна біосоціальна система.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Людина, індивід, особистість