ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ… – МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895-1964) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Люби природу не як символ

Душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

Вона – не тільки тема вірша

Або картини, –

В ній є висоти незміримі

Й святі глибини.

У неї є душа могуча,

Порив є в неї,

Що більший над усі пориви

Душі твоєї.

Вона – це мати. Будь же сином,

А не естетом,

І станеш ти не папіряним, –

Живим поетом!

Поміркуй над прочитаним

1. До кого звернено мову в цьому вірші? Свою думку підтвердь цитатою.

2. Зверни увагу на особливості побудови вірша. Яку роль відіграють у ньому чергування довгих і коротких рядків?

3. Яка думка об’єднує другу й третю строфи?

4. Поясни, як ти розумієш рядки: В ній є висоти незміримі й святі глибини.

5. Який настрій вірша? Доведи свою думку, посилаючись на текст. Доповни словничок настроїв ще одним настроєм.

Будь уважним до слова

Естет – поціновувач мистецтв.

Папіряний – тут: той, що є на папері.

Домашнє завдання

Вивчи напам’ять один із віршів М. Рильського (на вибір).

Література в колі мистецтв

Розглянь репродукції картин Леоніда Афремова. Ілюстраціями до яких поезій М. Рильського вони можуть бути? Доведи свою думку.

Твої літературні проекти

Відвідай ботанічний сад, парку твоєму місті або поспостерігай за квітучими рослинами на присадибній ділянці. Які почуття і настрої вони в тебе викликають? Хто ти: оптиміст чи песиміст?

Занотуй свої настрої на окремому аркуші та добери вірші українських поетів про весну, які відповідають твоїм записам. Прочитай добірку творів на уроці або на перерві своїм однокласникам. Обміняйтеся враженнями про улюблені поезії.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ… – МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895-1964) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ