Логістика

Логістика – (від грец. Logistike – мистецтво обчислювати, міркувати) галузь науки, сукупність самостійної методології, теорії, методів і способів оптимізації всіх видів потоків (фізичних, інформаційних, енергетичних і т. д.), які супроводжують економічні, соціальні та комунікативні процеси в сфері створення, відтворення і споживання товарів і послуг в умовах функціонування та розвитку ринкових відносин.

Логістика – Теорія планування, управління і контролю процесів руху матеріальних, трудових, енергетичних та інформаційних потоків в людино-машинних системах.

Логістика – сукупність теорії і практики аналізу і оптимізації переміщення продукту і потоків його супроводжуючих в сфері виробництва і обігу товару.

Логістика – планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням, іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого об’єкта, переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до його інтересами і вимогами, а також передачі, зберігання і обробки відповідної інформації.

Логістика запасів – розділ логістики, що займається виявленням і використанням законів і закономірностей формування і трансформації запасів як форми існування матеріальних потоків в рамках організації, логістичної системи організацій і в економіці в цілому.

Інформаційна логістика – область логістики організації, що вивчає і вирішує проблеми організації та інтеграції інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень в логістичних системах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Логістика