ЛІТЕРАТУРА – ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

1. Андрухович Юрій. Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода // Слово і час. 1999.№ 3.

2. Аристотель. Поэтика. Москва, 1957.

3. Арістофан. Комедії. Київ, 1956.

4. Бичко І. В. та ін. Філософія. Київ, 1994.

5. Білецький Леонід. Основи української літературно-наукової критики. Київ, 1998.

6. Вишенський І. Твори. Київ, 1959.

7. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Москва, 1968-1971.

8. Горацій. Твори. Київ, 1982.

9. Грабович Григорій. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. Київ, 1997.

10. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. 1995. № 2.

11. Денисова Т. М., Сиваченко Г. М. Наприкінці XX ст. – постмодернізм, мультикультуралізм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 1999. № І.

12. Драгоманов М. Українське письменство 1866-1873 років // ЛНВ. 1902. Кн. II.

13. Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст. Київ, 1993.

14. Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Київ, 1995.

15. Ільницький Микола. Критика і критерії. Львів, 1998.

16. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. Київ, 1996. Кн. І.

17. Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. Київ, 1995. Кн. І.

18. История эстетики // Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Москва, 1962- 1966.

19. История эстетической мысли: В 6 т. Москва, 1985. Т. 2.

20. Квітка-Основ’яненко Г Зібрання творів: У 7 т. Київ, 1981. Т. 7.

21. Кононенко Петро. “Історія української літератури” Михайла Грушевського у розвитку наукового літературознавства // Грушевський Михайло. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. Київ, 1993. Т. 1.

22. Коряк В. Українська література: Конспект. 3-те вид., доп. Харків, 1931.

23. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Київ, 1994.

24. Костюк Григорій. Зустрічі і прощання // Хроніка 2000. № 5 (7). Київ, 1993.

25. Костюк Г. До проблем творчої методи радянської літератури // Критика. 1931. № 10.

26. Кравченко Таміла. Постмодернізм – це принципово не модернізм // Слово і час. 1999. № 3.

27. Куліш П. Нарис історії словесності русько – української // Правда. 1869. Ч. 2/3.

28. Куліш П. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги “Народні оповідання” Марка Вовчка (1857) // Твори: У 2 т. Київ, 1994. Т. 2.

29. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Ленинград, 1972.

30. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. Київ, 1983.

31. Метлинский А. Взгляд на историческое развитие теории прозы й поэзии. Харьков, 1850.

32. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи. Напрями. Тенденції. Київ, 1997.

33. Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения. Москва, 1980.

34. Платон. Государство // Соч.: В 3 т. Москва, 1971. Т. 3. Кн. I.

35. Рижский И. С. Введение в курс словесности. Харьков. 1806.

36. Рижский И. С. Наука стихотворства. Санкт – Петербург. 1811.

37. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. I. Москва, 1974.

38. Сивокінь Г. М. Давні українські поетики. Харків, I960.

39. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. Львів. 1996.

40. Степанян Карен. Постмодернизм – большая забота наша // Вопросы литературы. 1988. № 5.

41. Українська літературна енциклопедія. Т. 1-3. Київ, 1988-1995.

42. Фаулз Джон. Мантиса//Всесвіт. 1999. № 1.

43. Федченко П. М. Літературно-критична думка в Україні від її зародження до середини XIX ст. // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. Київ, 1996. Кн. 1.

44. Федченко П. М. Українська літературна критика та літературознавство другої половини XIX – початку XX ст. // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. Київ, 1998. Кн. 2.

45. Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1976-1984.

46. Фрейд 3. Я и Оно. Москва, 1990.

47. Фрейд 3. Толкование сновидений. Москва, 1990.

48. Чижевський Дмитро. Історія української літератури. Тернопіль, 1996.

49. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Київ, 1963

50. Яценко М. Т. М. І. Костомаров – фольклорист і літературознавець // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Київ, 1994.

51. Jung К. G. Erinnerungen Träume. Gedanken. Zürich, 1963.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ЛІТЕРАТУРА – ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ