Література в умовах цензурних обмежень – Література й національне життя – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст

Заборони української культури вплинули на літературне життя. Проблема етнічного самозбереження українців була настільки гострою, що мистецькі завдання художнього слова поєднались із захисними. І це багато в чому визначало тематику творів. Своєрідною захисною реакцією стало зосередження уваги літераторів на селянському середовищі. Важливу роль відігравали громадянські теми. Життя простих людей, їхня мораль, соціальні суперечності, освіта й виховання – ці питання набули актуальності.

Активно розвивалась поезія, представлена авторами різних поколінь. До старшої генерації належали Я. Щоголів, Л. Глібов, Ю. Федькович, С. Руданський. Молодшу представляли І. Манжура, П. Грабовський, Б. Грінченко, В. Самійленко.

Харківського поета Якова Щоголева (1824-1898) захоплювали козацька історія, народні традиції і звичаї. Він поглиблював традиції романтизму, писав переважно балади та елегії, що побачили світ у збірках “Ворскло” і “Слобожанщина”.

Інший поет із Харківщини Іван Манжура (1851-1893) залишив невелику поетичну спадщину. Його поезії, гуморески (“Догадливий козак”, “Пан брехун”), віршові казки ввійшли до збірки “Степові думи та співи”. У творах поета простежуються мотиви любові до рідної землі, її природи, людини-трудівника (“На степу і у хаті”, “На добрій ниві”),Володимир Самійленко (1864-1925) походив із Полтавщини. Він видав збірки “З поезій Володимира Самійленка”, “Україні”. У його творчості важливу роль відіграли мотиви сенсу життя, долі людини (“Зимовий діалог”). В. Самійленко здобув визнання як талановитий сатирик і гуморист (“Ельдорадо”, “Патріоти”).

Драматургічне мистецтво розвивали талановиті театральні діячі М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Старицький. До драматургії зверталися І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, хоча цим письменникам належать чи не найбільші досягнення в галузі української реалістичної прози.

■ Яків Щоголів

■ Володимир Самійленко

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність

1. Дайте короткі відповіді на запитання.

■ Назвіть поетичні збірки Я. Щоголева. З яким літературним напрямом пов’язана творчість цього автора?

■ Що зображував у своїх творах І. Манжура?

■ Визначте провідні мотиви творів В. Самійленка.

■ Хто представляв українську драматургію в другій половині XIX ст.?

2. Визначте основні тези поданого в підручнику тексту “Література в умовах цензурних обмежень”. У зручній для вас формі (тексту, плану, схеми, таблиці) занотуйте ці тези та аргументи на їх доведення.

Виявляємо ініціативність та підприємливість

3. В електронному додатку до підручника знайдіть твори поетів, про яких ідеться в статті “Література в умовах цензурних обмежень”. Підготуйте презентацію поезії, яка вам найбільше сподобалася.

Готуємо проект

4. У мережі Інтернет знайдіть інформацію про видатних українських меценатів. Підготуйте про них мультимедійну презентацію.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Література в умовах цензурних обмежень – Література й національне життя – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст