Література рідного краю № 1. Легенди та перекази Тернопільщини

Мета: ознайомити учнів з легендами Тернопільщини; розширити кругозір учнів, знання з історії та географії рідного краю; виховувати любов до рідного краю, бажання зберегти і примножувати історію; розвивати монологічне мовлення, мислення, навички самостійної роботи з літературою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: книга П. Медведика “Неопалима купина. Легенди та перекази землі Тернопільської”, ілюстративний матеріал, проектор.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності.

Хто знає, береже минуле,

І вміє шанувать сучасне,

Лиш той майбутнє

Вивершить прекрасне.

Учитель. Легенди і перекази як один з видів усної народної творчості посідають важливе міси в культурі кожного народу. Вони не тільки допомагають краще пізнати минуле, але закликають пам’ятати про нього і передавати з покоління в покоління.

Історичні обставини складалися так, що впродовж багатьох століть землі Тернопілля поділили між собою сусіди-вороги. Важкі роки іноземного поневолення, боротьба проти соціальної несправедливості породили сотні легенд та переказів, які й нині живуть серед людей.

III. Сприймання та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Слово вчителя.

– Загадковість світу природи бентежила уяву, пробуджувала прагнення пояснити виникнення і походження живих істот, тому на Тернопіллі широко представлені легенди про природу. Деякі з них розповідають про горби, інші – про рослин, птахів.

Виразне читання легенди “Підсніжник”.

Бесіда (за змістом).

– Чи є елементи фантастичного в легенді?

– Чому дівчина перетворилася спочатку на сльозу, а потім – на підсніжник? Що символізує підсніжник?

– Чому хлопець став весняним вітром?

– Що утверджує ця легенда?

– Якою ще могла би бути реакція на поведінку доньки батька, якому неодноразово доводилось просити вибачення за її відмову нареченим?

– Дайте порівняльну характеристику обом братам.

Слово вчителя.

– Дуже поширені Топонімічні (ті, що пов’язані з назвами людських поселень) Легенди і Перекази. Майже немає такого людського поселення, про який народ не склав би легенду. Нерідко та сама легенда цього циклу містить подвійну, потрійну інформацію – історичну, побутову, міфологічну тощо, але найголовніший елемент у ній – пояснення топоніма. Вони висвітлюють образне освоєння історичних подій, яке допускає вигадку, домисел. Та все ж таки глибокий аналіз усного переказу завжди виявить у ньому правдиве відображення історичної дійсності певного часу.

Виразне читання переказу “Тернопіль”,

Бесіда.

– “Тернопіль” – це легенда чи переказ?

– Чого більше (реального чи фантастичного) у творі? Відповідь ілюструйте прикладами.

– Яку назву мала місцевість, заросла густим тереном? Що він символізує?

– Як називали відновлену оселю?

– Уявіть себе в ролі сценариста фільму про створення Тернополя. Усно опишіть одну зі сцен.

Слово вчителя.

– Серед легенд і переказів Тернопілля важливе місце посідають Легенди на біблійні теми, міфологічні, морально-побутові, соціальні, сатиричні. У них відображено колишні вірування в “нечистих і добрих духів”, у “чудеса”, існування надприродних істот. Захоплюють своєю емоційністю, глибоким ліризмом легенди та перекази про материнську любов до дітей, про красу вірності закоханих.

Виразне читання легенди “Долина червоних маків”.

Бесіда.

– Як народ описує дівчину, що тужить за коханим?

– Як природа співчуває хлопцеві?

– Чому розлогий степ перетворився на долину червоних маків?

– Що символізує червоний мак?

– Яку картину ви б намалювали, прочитавши легенду? (Повідомлення учнів).

Зачитування, переказування знайдених самостійно легенд і переказів рідного краю.

Бесіда.

– Чи сподобалися вам легенди і перекази Тернопілля? Яка з легенд чи переказів здалася вам найцікавішою? Чому?

– Хто з героїв легенд і переказів тобі сподобався? Чому?

– Чи хотілося б тобі змінити кінцівку якогось твору? Чому?

– Чи можемо ми назвати ці твори повчальними?

– Які висновки ви можете зробити про історію рідного краю, невичерпну народну фантазію? Чи мають легенди та перекази залишатися у спадок прийдешнім поколінням?

Розігрування ситуації за ролями (учні інсценують одну з легенд).

Рекомендації вчителя для учнів-виконавців:

· чітко дотримуйтеся своєї ролі;

· слухайте інших “акторів” і вчителя;

· не коментуйте дій інших, перебуваючи в ролі;

· ставтесь до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, у яку потрапили.

Після завершення вправи учасники та “спостерігачі” аналізують набутий досвід, власні думки і почуття.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Чи потрібно збирати й вивчати легенди, перекази рідного краю? Чим це нас збагачуватиме?

V. Оцінювання знань і вмінь учнів.

Мотивація виставлених оцінок.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– До уроку ЛРК № 2: прочитати казку Б. Лепкого “Казка про Ксеню і дванадцять місяців”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Література рідного краю № 1. Легенди та перекази Тернопільщини