“Література – це керування людського розуму людським родом” (В. Гюго) – ЗРАЗКИ ТВОРІВ – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 7 клас

Думаю, що не помилюся, коли скажу, що серед шкільних предметів, хто б що не говорив, література посідає особливе місце. Адже саме вона справляє великий пилив на почуття людини, може викликати різні емоції, переживання.

Саме у літературі найповніше відбилася могутня сила слова, яке, як відомо і Біблії, було “началом начал”. Його роль у житті людства ні з чим не зрівнянім. Словом можна допомогти людині, заспокоїти, підняти настрій. А можна і навпаки, образити, принизити, вбити людину морально. Воно є не тільки засобом спілкування між людьми. Слово справді здатне творити дива. Існує такий переказ із життя давніх греків. Під час війни відомий давньогрецький поет Тертей своїми піснями підняв бойовий дух спартанців і привів їх до перемоги. Таких прикладів можна навести чимало.

Слово є основним засобом творення художніх образів у літературі. За допомогою слова письменники зображують усе багатство й розмаїття життя, красу природи, різноманітність людських характерів.

Художня література має велике пізнавальне значення. Вона розповідає про життя, побут, звичаї, мрії й сподівання людей різних націй та народностей. Окрім того, літературу вважають скарбницею духовних та моральних цінностей людства. Адже майстри слова з найдавніших часів намагалися донести до людей морально-етичні закони співжиття, закликали до взаєморозуміння, мирного співіснування, поваги, любові, пошани одне до одного.

Індійський письменник Р. Тагор писав: “Зовнішній світ, впливаючи на нашу свідомість, викликає у ній інший світ. Цей світ сповнений не тільки фарб, образів, звуків та інших речей. З ним тісно пов’язані й наші уявлення про добро й зло, наші здивування й переживання, наше горе й радощі. Тобто, різноманітність його зовнішнього вираження залежить від багатства нашого духовного світу”. Це – світ художньої літератури. Він, звичайно, відрізняється від реального світу. Письменники, зображуючи дійсність, не копіюють її, а, спираючись на власний життєвий досвід, за допомогою художніх образів створюють художній світ того чи іншого твору. Читачі ж не просто дістають насолоду від художніх творів, а вчаться краще розуміти себе, навколишній світ, людей, які живуть поруч. І в цьому полягає велич художньої літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

“Література – це керування людського розуму людським родом” (В. Гюго) – ЗРАЗКИ ТВОРІВ – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 7 клас