Лісівництво

Лісівництво (або старим лісове господарство) – практична галузь ботаніки, що має метою найвигідніша використання прямих (будівельні матеріали і паливо) і побічних (дьоготь, лико, тирса) продуктів лісових дерев. Завдання правильного лісівництва полягає в усуненні виснаження лісів.

Для запобігання виснаження лісів використовується “відновлюваний” план ведення господарства, при якому лісові насадження періодично поновлюються і розводяться в бажаному напрямку. Лісівництво як наука складається з багатьох напрямків роботи. До них відносяться:

– лісовпорядкування (вироблення плану лісового господарства, лісосік і т. д.)

– лісова таксація (обчислення запасу та приросту окремих дерев і цілих насаджень)

– лесовозращение (вчення про розведення і відновлення лісових насаджень)

– лесоупотребление (заготівля, сортування, транспорт, лісопильні і лесообделочные роботи та ін)

– лесоуправление (організація технічного персоналу)

Перші наукові знання з лісівництва були закладені ще у Стародавній Греції (Теофраст) і Стародавньому Римі (Вергілій). У Росії лісівництво як наука з’явилося в 18 столітті завдяки діяльності таких відомих вчених як М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, С. П. Крашенинников, А. А. Нартов і Ст. Н. Татищев.

В 1787 році в Росії під Санкт-Петербургом з’явилося перше лісництво – Лисинское. Його діяльність стала прообразом роботи першого в Росії центру вивчення лісового багатства країни – Лісового інституту (нині Ленінградська лісотехнічна академія ім. С. М. Кірова). Він був відкритий в 1803 році в Царському Селі.

У 1843 році на півдні Росії з’явилося Великоанадольське лісництво, яке стало центром вивчення степового лісорозведення. На рубежі 19-20-х століть тут працював такий відомий вчений як В. о. Докучаєв.

У 1865 році була створена досвідчена дача Петровської землеробської і лісової академії (нині Московська с.-г. академія ім. К. А. Тімірязєва) – найвідоміша в світі російська лісова наукова школа. Серед її випускників були такі всесвітньо відомі вчені, як Н. І. Вавилов і А. В. Чаянов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Лісівництво