Леся Українка. “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю видатної письменниці, допомогти їм усвідомити ідейно-художній зміст і значення поезії Лесі Українки; розвивати навички виразного читання, коментування ліричних творів, визначення ролі художніх засобів у них.

Очікувані результати: учні знають про дитинство Лесі Українки, роль батьків у вихованні поетеси; вдумливо й виразно читають поезії “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”; характеризують образ ліричної героїні поезій Лесі Українки.

Теорія літератури: автобіографічний твір, лірика, ліричний вірш, ліричний герой.

Обладнання: портрет письменниці, ілюстративні матеріали до біографії; видання її творів, ілюстрації до них.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Учені стверджують, що характер людини формується в ранньому дитинстві. Видатна українська письменниця Леся Українка ще в ранні роки виробила в собі незламну силу духу, мужність, наполегливість, працьовитість, і це допомагало їй долати страшну недугу, відчувати себе повноцінним членом суспільства, ще й прислужитися йому, створивши мистецькі шедеври світового значення. Це й буде предметом розмови на нашому уроці.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання, переказ і коментування ключових епізодів поеми “Іван Підкова”.)

2. Коментар учителя з елементами бесіди.

Здається, що слово “мрія” існувало в нашій мові з давніх-давен. А насправді воно виникло в “пошевченківську епоху”, і придумав його відомий український письменник Михайло Старицький. Означає воно, за словником, те, що створене уявою, фантазією; думка про щось бажане, приємне.

– А які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте це слово? (Успіх, приємне здійснення бажань, здоров’я близьких, гарна оцінка, похвала, ласощі.)

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1 Розповідь учителя про дитинство Лесі Українки, роль родини у її вихованні.

2. Робота з підручником

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Виразне читання поезії “Мрії”.

4. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

5. Евристична бесіда.

– Чому вірш має назву “Мрії”?

– Про що мріяла Леся в дитинстві?

– Чи відображені в поезії автобіографічні моменти? Підтвердіть свою відповідь цитатами з тексту.

– Як характеризує ліричного героя вислів “розпростертий, до землі прибитий списом, говорив: “Убий, не здамся”.”?

– Хто такі лицарі?

– Чому не вродливі королівни та горді переможці очарували ліричну героїню?

6. Проблемне питання.

– Кого ти вважаєш сильнішим – переможця чи переможеного, який не здається?

7. Виразне читання вірша “Як дитиною, бувало…”.

8. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

9. Евристична бесіда.

– Що вам сподобалося у вірші? Який настрій викликала поезія?

– Чому героїня в дитинстві “щоб не плакать, сміялась”, а в зрілому віці – “плачу я, щоб не сміятись”? (Лірична героїня стала більш розуміти життя, навчилася співчувати, прощати, утримуватися від злої насмішки.)

– Що таке епіграма?

– Чому лірична героїня не зізнавалася про свій біль?

– Чи можна останню строфу сприймати метафорично? (Так; говориться про утримання ліричної героїні від насмішки, глибоке розуміння нею понять милосердя, співчуття, співпереживання, стриманості.)

– Як ви в дитинстві реагували на прикрощі?

10. Проблемне запитання.

– Чого можна навчитися в ліричної героїні вивчених поезій? Що найбільше цінує в людині поетеса?

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Творче завдання.

2. Гра “Шифрувальник”.

V. Домашнє завдання

Уміти розповідати про Лесю Українку, виразно читати й аналізувати її вірші, характеризувати ліричну героїню; вивчити напам’ять поезію “Як дитиною, бувало…”.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Поезії Лесі Українки, на мій погляд, виявляють її…




1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Леся Українка. “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”