Леся Українка. “Давня казка”. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви поеми: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності

Тема. Леся Українка. “Давня казка”. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви поеми: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності.

Мета: показати учням розуміння Лесею Українкою ролі митця в суспільстві, служіння музі й народові; розкрити високі моральні риси народного співця; розвивати асоціативне мислення, вміння висловлювати свою думку, опираючись на аргументи: виховувати чесність, незламність; сприяти формуванню ідеалів справедливості.

Обладнання: ілюстрації із зображенням Бертольдо та народного поета, кросворд; слова Лесі Українки щодо народу за поемою “Давня казка”.

Епіграф.

По її думці, поезія для маси робочого народу – потіха в горі, спочинок по праці,… для пригноблених вона гарячий поклик до бою за волю і людські права, а для кривдників – грізний месник.

І. Франко

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

(Один учень на дошці визначає риму, римування та віршовий розмір поезії “Давня весна”, інший виразно її читає, вказуючи на роль художніх засобів).

Була’ весна’ весе’ла, ще’дра, ми’ла,

Промі’нням гра’ла, си’пала квітки’,

Вона’ леті’ла ху’тко, мов стокри’ла,

За не’ю вслі’д співу’чії пташки’.

(П’ятистопний ямб; перехресне римування; 1 і 3 – жіноча рима; 2, 4 – чоловіча рима).

2. Кросворд “Словникова робота” (за поемою “Давня казка”),

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Задоволений. (Догодний.)

2. Обов’язково. (Конечне.)

3. Мисливець. (Мисливий.)

4. Пані, в Італії так шанобливо звертаються до жінки. (Донна.)

5. Пісня про любов, яку виконували під вікном коханої. (Серенада.)

6. Той, хто повідомляв про важливі події. (Герольд.)

7. Струнний щипковий музичний інструмент. (Лютня.)

8. Дурниця, щось пусте. (Байка.)

II. Повідомлення теми та очікуваних результатів роботи.

1. Слово вчителя.

– І. Франко назвав “Давню казку” Лесі Українки однією “з найкращих і найхарактерніших окрас нашої нової літератури”.

“Давня казка” – твір про силу поетичного слова, зокрема про надихаючу й мобілізуючу роль його у визвольній боротьбі, про єдність поета з народом. Герой поеми – спадкоємець образів поетів-трибунів, глашатаїв повстань у творах романтиків першої половини XIX ст., але це образ новий, поданий у новому аспекті. Аспект цей – класовий аналіз суспільних відносин.

2. Бесіда за змістом прочитаної поеми “Давня казка“.

– Назвіть центральних персонажів поеми. (Народний поет і граф Бертольдо.)

– Що є кульмінацією у розвитку конфлікту поміж ними? (Поет виступає як натхненник народного повстання; в афористичній формі підноситься думка про найвище, найголовніше призначення поезії.)

– Запитуйте відповідь поета на запрошення Бертольдо стати “придворним співцем” та прокоментуйте її.

(Не поет, хто забуває

Про страшні народні рани…

Відповідь поета графові була свого роду естетичною декларацією, але кожне слово було і ділом героя поеми.)

– Назвіть “діла” героя поеми.

(Був з народом і в радощах, і в біді; складає пісні, що закликають повстати проти гнобителів-панів; гордо відкидає запрошення Бертольдо; його думки вільні; він непохитний у своїх поглядах і віддає життя, обстоюючи їх).

– Про що йдеться в кінцівці твору? (Про боротьбу наступних поколінь і її завершення.)

3. Робота в групах.

А. Учитель ділить клас на 3 групи, пропонуючи наступні завдання:

I група:

II група:

III група:

(Після звіту кожної групи учні записують на дошці біля ілюстрацій, на яких зображені центральні персонажі, відповідні характеристики.)

Б.

В. Виразне читання учнями уривків з поеми:

I група:

II група:

III група:

4. Робота над аналізом прочитаного.

– Пісні поета завжди відбивали думки і почуття людей, широко розносилися світом. Надихаючи народ, вони стають великою силою. Тремтить граф Бертольдо, почувши з уст народних співців складену поетом сатиричну пісню. Чому?

(Пісня висміює панські вигадки про “вищість породи”, “блакитну кров”, “білу кість дворянства”).

– Леся Українка писала в одному із листів до М. Драгоманова: “Ті люди надто бояться посміху (навіть інший раз там, де його нема)”, – тому і використовувала силу сатиричного слова. Підтвердіть або спростуйте це твердження.

5. Творче завдання.

– Розіграйте сцену першої зустрічі поета і Бертольда в особах. Яким тоном повинен говорити Бертольдо, а яким поет? Поясніть поведінку персонажів.

III. Закріплення вивченого.

– Дайте відповідь на запитання: “Чим повчальна “Давня казка” для поетів усіх епох?”

– Прочитайте, яку думку стверджує Леся Українка в поемі “Давня казка”.

(“Ніякий гніт, ніяке насильство не може придушити прагнення народу до волі”.)

IV. Підбиття підсумків.

V. Домашнє завдання.

Вивчіть уривок із поеми напам’ять; підготуйте відповіді на запитання в підручнику.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Леся Українка. “Давня казка”. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви поеми: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності