Легеневе дихання

У ссавців і людини газообмін майже повністю відбувається в легенях, а через шкіру і травний канал тільки 1-2 %, але у деяких тварин, наприклад у коня, під час роботи шкірне дихання зростає до 8%.

Філіпченковий розвиток органів дихання супроводжувалося розвитком спеціальної дихальної мускулатури, своїми скороченнями забезпечуючи постійну зміну повітря чи води, що стикаються з дихальної поверхнею.

На найдавніших етапах еволюції ця зміна здійснювалася рухами всього тіла.

Дихання поділяється на зовнішнє і внутрішнє.
    Зовнішнє, або легеневе, дихання – обмін газами, який здійснюється через поверхню легких між кров’ю і повітрям, що знаходиться в легенях. Внутрішнє, або тканинне, дихання – обмін газами між тканинами і кров’ю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Легеневе дихання