Ламповий генератор

Ламповий генератор становить основу лампових передавачів. На малюнку зображена одна зі схем однокаскадного лампового генератора.

Коливання виробляються в контурі генератора LкCк, який є навантаженням в анодному ланцюзі лампи. Енергія коливань надходить в контур від лампи і регулюється змінним напругою не сітці. Воно знімається з котушки індуктивності Lo. c., пов’язаної з котушкою індуктивності контуру Lк. Зв’язок між ланцюгом сітки і анодним контуром називається зворотним зв’язком. У схемі вона трансформаторна, але може бути автотрансформаторна і ємнісна. При правильно обраних умовах коливання в ламповому генераторі виникають і встановлюються автоматично з частотою, що дорівнює власній частоті контуру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Ламповий генератор