Л. КИСЕЛЬОВ. ДОЛЯ МОЛОДОГО ПОЕТА. “СТАТИ Б ХОЧ НА МЕНТИ ЛІЧЕНІ…”, “ЗЕМЛЯ ТАКА ГАРЯЧА”

Мета: виразно і вдумливо читати програмові поезії Л. Кисельова, пояс нити власне розуміння їхнього образного змісту, вміти коментувати художні засоби, пояснювати прихований, підтекстовий зміст образів творів; розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, пам’ять, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власну думку; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, любові до творчості В. Кисельова, небайдужого ставлення до емоцій та почуттів.

Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь.

Обладнання: портрет В. Кисельова, бібліотечка його творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

– Чому так необхідно цінувати і поважати героїчне минуле народу?

– Що говорять про людину, яка живе заради інших? Відповідь обгрунтуйте, наводячи переконливі приклади.

– В чому є призначення людини на землі?

– Як кожний повинен цінувати красу довкілля?

– Яку користь приносять птахи? Чи спостерігали ви за їх поведінкою?

– Що вам відомо про журавлів?

– Хто такі браконьєри? Чому вони винищують тварин і птахів?

III. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст уроку

1. Життя і творчість Л. Кисельова. Матеріал для вчителя й учнів

ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ КИСЕЛЬОВ

(1946-1968)

Поет, прозаїк. Народився в м. Києві в родині російського письменника Володимира Кисельова. Навчався на факультеті іноземних мов Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Спочатку писав вірші російською мовою, друкувався в журналах “Новый мир”, “Радуга” – тоді ще вчився в десятому класі. Однак після “скандальної сенсації” вірша “Цари” (у якому зневажено особу Петра І) його перестали друкувати.

Через п’ять років, в останній рік свого життя, почав писати й українською мовою. Українську мову, культуру він добре знав, розумів з дитинства. Як писав І. Дзюба, його родина належала “до українофільської частини російськомовної інтелігенції Києва. І що прикметно – в ній панував справжній культ Шевченка”. Українська поезія Л. Кисельова побачила світ у газеті “Літературна Україна”, в журналах “Дніпро”, “Ранок”,”Вітчизна”. Мав невиліковну хворобу, яка й обірвала його молоде життя. Посмертні збірки письменника (двомовні): “Стихи. Вірші” (1970),”Последняя песня. Остання пісня” (1979), “Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади про поета” (1991).

2. І. Дзюба – про Л. В. Кисельова

“Звичайно, Леонід Кисельов залишався й далі поетом двох мов, двох культур, знаходячи їм благодатне поєднання. Але саме українська творчість стрімко наростала, і саме в ній діставав свою нову якість.

В чому вона? Насамперед, може, в тому, що громадянське почуття, яке завжди пульсувало в його поезії, тепер набрало “наступального” тону боротьби, і то боротьби, позначеної кревною особистою причетністю. Ідеал свободи, завжди дорогий Леонідові, тепер співвіднесений з історичною долею України, а тому політично й емоційно наснаженіший. В його поезію входить той національний біль і протест, що й у В. Симоненка, М. Вінграновського, І. Драча… Повнота прилучення до образу України вивела поезію Л. Кисельова на нові обрії, збагатила її зміст і стилістику, збільшила психічну пластику. Вона стала емоційно відкритішою і, не втрачаючи на інтелектуалізмі, сполучила його з народно-пісенною ментальністю, з фольклорно-міфологічним та космополітичним підгрунтям національної поетики”.

3. Опрацювання поезії Л. Кисельова “Стати б хоч на менти лічені…”

3.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

3.2. Тема: прагнення поета зробити щасливою кожну людину на землі.

3.3. Ідея:

Щоб раділи всі живі,

Щоб не жив на самоті.

3.4. Основна думка: призначення кожної людини на землі – творити добро, любити ближнього.

3.5. Жанр: поезія з гуманістичним пафосом.

3.6. Художні засоби.

3.7. Бесіда за питаннями.

– Хто такий характерник серед козацтва?

– Чому ліричний герой поезії прагне стати характерником?

– Про що свідчать бажання героя вірша?

– В чому вбачає своє призначення ліричний герой твору?

– Як герой вірша розуміє щастя особисте та оточуючих його людей?

– Про яких людей саме турбується герой поезії?

– Чим пояснити те, що герой хоче “стати. на менти лічені”?

– Чому повчає і над чим змушує задуматися вас ця поезія?

– Прочитавши цей вірш, визначте, яким було життєве кредо Л. Кисельова.

4. Аналізування ідейно-художнього змісту вірша Л. Кисельова “Земля така гаряча”

4.1. Виразне читання поезії.

4.2. Тема: вболівання хлопчика за долю журавля, його намагання захистити птаха від жорстокості.

4.3. Ідея: уславлення любові до природи, пташиного світу, бажання творити добро, гарні вчинки.

4.4. Основна думка: “І буде така гаряча, чорна така земля” – ось що відбувається після того, коли люди будуть виявляти жорстокість до всьогоживого у світі.

4.5. Жанр: поезія про добро і зло.

4.6. Художні засоби.

4.7. Бесіда за питаннями.

– Чому автор зазначає у творі про землю, що вона гаряча і руда?

– Чим пояснити те, що маленькому хлопчику не байдужа доля журавля?

– Про що свідчить епіграф до поезії?

– Від кого і що намагається захистити хлопчик?

– Стисло охарактеризуйте героя твору.

– Чому хлопчик біду журавля сприймає як власну?

– Якою людиною буде в майбутньому цей маленький хлопчик? Відповідь вмотивуйте.

V. Підсумок уроку

Скласти інформативне гроно до образу, який поєднує ідейний зміст творів Л. Кисельова і В. Голобородька.

VI. Оголошення результату навчальної діяльності школярів

VII. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять один вірш Л. Кисельова (на вибір), опрацювати ідейно-художній зміст творів письменника “Додому”, “Катерина”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Л. КИСЕЛЬОВ. ДОЛЯ МОЛОДОГО ПОЕТА. “СТАТИ Б ХОЧ НА МЕНТИ ЛІЧЕНІ…”, “ЗЕМЛЯ ТАКА ГАРЯЧА”